Obecná pravidla pořádání soutěží na facebookovém profilu | Mercedes

přeskočit k navigaci »

Úvodní stránka > Aktuality > Obecná pravidla pořádání soutěží na facebookovém profilu

Obecná pravidla pořádání soutěží na facebookovém profilu

26.01.2016

zařazeno v kategorii: NOVINKY

 
 

Obecná pravidla pořádání soutěží na facebookovém profilu Mercedes-Benz | S. & W. Automobily s.r.o. – Karlovy Vary, Ústí nad Labem

Obecná pravidla pořádání soutěží S. & W. Automobily s.r.o. – Karlovy Vary, Ústí nad Labem

 

 • Účastníkem soutěže se stává každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splňuje stanovené podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Facebooku odpověď na soutěžní otázku. Zapojením do soutěže dává každý účastník souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem vyhodnocení soutěže.
 • Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.
 • Účast v soutěži není zpoplatněna a vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel, podmínek i trvání soutěže, a to bez náhrady. Všechny změny nabývají platnosti po zveřejnění na facebookové stránce.
 • Pokud soutěžící odvolá souhlas o zpracování osobních údajů, bude ze soutěže vyřazen. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
 • Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže. Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži. Každý výherce bude kontaktován v komentářích pod soutěžním příspěvkem, nebo prostřednictvím soukromé zprávy.
 • Soutěž není nikterak sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Informace poskytnuté účastníkem soutěže jsou pouze pro účely společnosti S. & W. Automobily s.r.o., ne sociální sítě Facebook.
 • Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže vyloučen.
 • Každý účastník potvrzuje, že se seznámil s jejími pravidly a plně s nimi souhlasí. Pokud je poruší, ztrácí právo na udělení výhry, nebo účasti v soutěži. Soutěžící rovněž musí dodržovat pravidla používání sociální sítě Facebook.
 • V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.
 • Tato závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na internetových stránkách www.suw.cz

 

 

« další aktuality z kategorie NOVINKY

« zpět na seznam aktualit

 
 
Mercedes

S. & W. Automobily s.r.o.
Daimlerova 202
362 11 Jenišov, Karlovy Vary
N 50° 13.41012', E 12° 48.18162'
Tel.: +420 353 447 811
Fax: +420 353 447 823

S. & W. Automobily s.r.o.
Přístavní 823/35
400 07 Ústí nad Labem
N 50° 39.73708', E 14° 3.65222'
Tel.: +420 475 669 111
Fax: +420 475 669 139