Pojištění Mercedes-Benz | S. & W. Automobily s.r.o. - autorizovaný prodejce vozů Mercedes-Benz

přeskočit k navigaci »

Úvodní stránka > Finanční služby > Pojištění Mercedes-Benz

Pojištění Mercedes-Benz

Atraktivní pojištění pro Váš vůz.

V rámci poskytovaných služeb Vám zprostředkujeme také jakékoliv pojistné produkty, které se v oblasti pojištění vozidel na trhu nabízejí. Spolupracujeme výhradně s pojišťovacími ústavy, jejichž pověst v oblasti pojištění vozidel zaručuje vysokou úroveň poskytovaných služeb.

Na základě exkluzivních smluv s pojišťovnami Vám v rámci leasingové nebo úvěrové smlouvy zajistíme pojištění za velmi výhodných podmínek. Zároveň Vás ušetříme veškeré administrativy související s uzavíráním a správou individuálních pojistných smluv.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění kryje škody související s poškozením či zničením vozidla v důsledku havárie nebo živelní události, a také rizika jeho odcizení. Pojistné je po celou dobu trvání smlouvy fixní, nenesete tedy žádné riziko jeho zvýšení. Navíc je rozloženo do měsíčních splátek, takže se nemusíte o nic starat, nebudete zatěžováni administrativou ani jednorázovými ročními platbami.

Pojištění odpovědnosti

Každý vlastník motorového vozidla musí uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem. Uzavření pojištění odpovědnosti prostřednictvím MBFS pro Vás představuje odstranění veškeré administrativy, platbu v měsíčních splátkách a neměnnost pojistné sazby po celou dobu trvání smlouvy.

Doplňkové pojištění

V rámci pojištění odpovědnosti lze sjednat níže uvedené pojistné produkty, které zahrnují pojištění pro případ:

  • poškození nebo zničení skel vozidla
  • krytí nákladů za nájem náhradního vozidla po dobu opravy vozidla
  • poškození nebo zničení zavazadel dopravovaných ve vozidle
  • úrazu všech osob ve vozidle

Pojištění GAP

Tento pojistný produkt kryje rozdíl (GAP) mezi časovou cenou vozidla a výší finančního závazku zákazníka vůči MBFS, který může vzniknout při předčasném ukončení smlouvy v důsledku například totální škody nebo odcizení vozidla. Časová cena vozidla je rovna ceně, kterou by vozidlo mělo, kdyby bylo prodáváno jako ojeté, v době vzniku pojistné události. Finančním závazkem zákazníka vůči MBFS rozumíme součet dosud nezaplacené (tj. nesplatné) jistiny úvěru nebo leasingu. Rozdíl (GAP) vzniká zejména na počátku běhu smlouvy s nízkou nebo nulovou akontací, kdy časová cena vozidla klesá výrazně rychleji než finanční závazek zákazníka. U smluv s nízkou akontací je proto velmi vhodné uzavřít i pojištění GAP, které MBFS nabízí za velmi výhodné sazby.

Pojištění pracovního stroje

Pokud na Vašem vozidle vznikne pojistná událost činností pracovního stroje např. hydraulické ruky nebo sklápěcí korby, běžné havarijní pojištění takové škody nekryje. Z tohoto důvodu doporučujeme uzavřít pojištění pracovního stroje, které v těchto případech rozsah havarijního pojištění rozšiřuje.

Více informací na stránkách www.mbfs.cz

 
 
Mercedes

S. & W. Automobily s.r.o.
Daimlerova 202
362 11 Jenišov, Karlovy Vary
N 50° 13.41012', E 12° 48.18162'
Tel.: +420 353 447 811
Fax: +420 353 447 823

S. & W. Automobily s.r.o.
Přístavní 823/35
400 07 Ústí nad Labem
N 50° 39.73708', E 14° 3.65222'
Tel.: +420 475 669 111
Fax: +420 475 669 139