Kupé třídy S | S. & W. Automobily s.r.o. - autorizovaný prodejce vozů Mercedes-Benz

přeskočit k navigaci »

Úvodní stránka > Přehled modelů > Třída S > Kupé třídy S

 

Kupé třídy S

 

Zobrazeno:3331x

od 2.234.000 Kč bez DPH

 

Objednání zkušební jízdy Soubory ke stažení

Gran Perfomer

 

Koncepce vozu

Nové kupé třídy S

 

Připravili jsme i akční nabídku, kterou naleznete na tomto odkaze http://www.suw.cz/cz/akcni-nabidky/s-kupe-66

Jsou vize, které následujete bez váhání. Nové kupé třídy S vyzařuje pocitem benevolentní autority tak působivě, že může být považováno za zosobnění charisma na silnici.

Jeho atletický design a linie nezavdávají žádnou příčinu k pochybnostem o jeho nekompromisní asertivitě. Avšak kupé třídy S má takovou úroveň, že se nemusí pyšnit jen svým výkonem. Přesvědčuje svou čistou atraktivitou – jeho podmanivý šarm způsobí, že se na tváři jeho majitele bude znovu a znovu objevovat úsměv. 

Mistr zatáček

Nová třída S kupé suverénně zvládá disciplínu plavné jízdy s elegantním a sportovním nábojem. Mimořádným zážitkům z jízdy dodává ještě více exkluzivity funkce naklánění v zatáčkách, což je světová novinka u sériově vyráběných automobilů. Díky ní se vůz v zatáčce nakloní podobně jako jezdec na motocyklu nebo sjezdař na lyžích.

Příčné zrychlení působící na cestující se snižuje podobným způsobem, jako při jízdě klopenou zatáčkou, a cestující sedí stabilněji ve svých sedadlech. Nová funkce naklánění v zatáčkách, která je součástí podvozku ABC (Active Body Control), nabízí speciálně na silnicích mimo město více radosti z jízdy a komfortu. Cílem zde není dosažení vyšší rychlosti při průjezdu zatáčkou, nýbrž příjemnějšího zážitku z jízdy. Třída S kupé projíždí zatáčky elegantněji a suverénně. „Velká kupé tvoří odjakživa vrchol modelové nabídky značky Mercedes-Benz. Nová třída S kupé upevňuje své vedoucí postavení v oblasti technického pokroku i takovými inovacemi, jakou je funkce naklánění v zatáčkách. A na to jsme náležitě hrdí,“ zdůrazňuje Prof. Dr. Thomas Weber, člen představenstva společnosti Daimler AG, zodpovědný za koncernový výzkum a vývoj divize Mercedes-Benz Cars.

U funkce naklánění v zatáčkách jsou, v závislosti na způsobu a rychlosti projíždění zatáčky, na jedné straně vozidla zvyšovány a na druhé straně snižovány opěrné body vinutých pružin, integrovaných do pružinových vzpěr systému ABC (Active Body Control). Vozidlo se tak během zlomků sekundy v zatáčce plynule automaticky nakloní – a to v závislosti na zakřivení zatáčky a rychlosti jízdy. Pociťovaný efekt je ještě mnohem větší než viditelný náklon, protože normálně se vozidlo „odklání“ působením odstředivé síly směrem k vnější straně zatáčky.

Inovativní systém rozpoznává zatáčky prostřednictvím stereokamery za čelním oknem, která sleduje zakřivení vozovky ve vzdálenosti až 15 metrů před vozidlem, a senzoru příčného zrychlení podvozku ABC. Funkci naklánění v zatáčkách lze zapnout pomocí třístupňového spínače ABC. Systém je aktivní v režimu „Curve“ v rozsahu rychlostí od 30 do 180 km/h. Další možností jsou režimy „Komfort“ (MAGIC BODY CONTROL se snímáním povrchu vozovky ROAD SURFACE SCAN) a „Sport“.

Inovativní funkce naklánění v zatáčkách se dodává v kombinaci s podvozkovým systémem MAGIC BODY CONTROL (výbava na přání, podrobné informace naleznete dále) pro třídu S kupé s pohonem zadních kol, kterou lze objednávat od 14. července. V kombinaci s pohonem všech kol 4MATIC disponuje třída S kupé vzduchovým odpružením AIRMATIC s adaptivním systémem tlumení ADS PLUS, jehož sportovní nastavení odpovídá charakteru vozidla.

Boj proti odstředivé síle: Funkce naklánění poprvé představena v roce 1997

Inženýři značky Mercedes-Benz se zabývají kompenzací odstředivé síly v zatáčkách již dlouhou dobu. Na IAA 1997 představili výzkumné vozidlo F 300 Life Jet. Neobvyklá studie se snažila spojit zážitky z jízdy a jízdní dynamiku při průjezdu zatáčkou jako u motocyklu s bezpečností a komfortem automobilu.

Tříkolové vozidlo je vybaveno aktivním řízením náklonu ATC (Active Tilt Control). Náročný elektronický systém vypočítává úhel náklonu v závislosti na rychlosti jízdy, zrychlení, natočení volantu a míře otáčení vozidla kolem svislé osy, aby náklon karoserie odpovídal vždy aktuální jízdní situaci. Řídicí povely elektroniky jsou předávány hydraulickému válci na přední nápravě. V závislosti na natočení volantu je jedna z obou pružicích vzpěr tlačena směrem ven, dokud kolo a karoserie nedosáhnou počítačem stanovený úhel náklonu. Maximální úhel náklonu je 30 stupňů. Speciální pneumatiky, které umožňují velké úhly odklonu a směrové úchylky, byly vyvinuty ve spolupráci s vybraným výrobcem pneumatik. Kola studie F 300 Life Jet jsou vyrobena z hořčíkové slitiny a jejich hlavní výhodou je jen cca 75% hmotnost běžného kola z lehké slitiny pro motocykly.

Mnohem blíž k sériové výrobě měla konstrukce podvozku studie F 400 Carving, která debutovala v roce 2001 na Tokijském autosalonu. Její vnější kola se v zatáčce naklánějí až o 20 stupňů, což výrazně zvyšuje jízdní stabilitu a minimalizuje riziko smyku. Mechanický systém je za tím účelem řízen elektronikou. Senzory zaznamenávají rychlost jízdy, zrychlení, úhel natočení volantu a otáčení vozidla kolem svislé osy. Na základě toho dostávají hydraulické ovládací válce na vnějších kolech pokyny pro nastavení přesně definovaného náklonu. Pneumatiky na vnitřní straně – stejně jako karoserie – zůstávají v „normální“ poloze.

Snímání vozovky: Magic Body Control

Stejně jako nová třída S dokáže i nová třída S kupé rozpoznávat s předstihem nerovnosti vozovky, pokud je součástí výbavy systém MAGIC BODY CONTROL. Pokud funkce snímání povrchu vozovky ROAD SURFACE SCAN zaznamená takové nerovnosti pomocí stereokamery, připraví MAGIC BODY CONTROL podvozek již předem na danou situaci a individuálně zatíží nebo odlehčí jednotlivá kola prostřednictvím aktivního hydraulického systému. Podvozek je během zlomků sekundy přizpůsoben příslušné situaci a pohyby karoserie mohou být výrazně omezeny. Výsledkem je dosud nevídaná úroveň jízdního komfortu. Protože je funkce ROAD SURFACE SCAN založena na kamerovém snímání, funguje za denního světla, při dobré viditelnosti, vhodné struktuře vozovky a při rychlosti jízdy do 130 km/h.

Stereokamera funkce snímání povrchu vozovky ROAD SURFACE SCAN „vidí“ až do vzdálenosti 15 metrů před vozem a poskytuje precizní obraz o konturách vozovky. Řídicí jednotka vypočítává z obrazů kamery a z informací o provozním stavu průběžně nejlepší možnou strategii řízení pro překonávání nerovností.

Základ: Podvozek ABC (Active Body Control)

Nové funkce vycházejí z aktivního podvozku ABC (Active Body Control). Čtyři pružinové vzpěry jsou vybaveny hydraulickými válci pro individuální nastavování síly v každé pružinové vzpěře. Díky tomu lze téměř zcela kompenzovat nežádoucí pohyby karoserie při dynamických změnách.
Řídicí jednotka získává informace o příslušné jízdní situaci od různých senzorů zrychlení, senzorů výšky na ramenech náprav a signálů sběrnice FlexRay (např. rychlost jízdy). Systém následně vypočte prostřednictvím senzorů tlaku v pružinových vzpěrách řídicí signály pro servohydraulické ventily na přední a zadní nápravě, aby byla zajištěna vhodná regulace proudění oleje. Pokud olej proudí do hydraulického válce, posouvají se opěrné body ocelových pružin, integrovaných do pružicích vzpěr. Tímto způsobem jsou vytvářeny nezbytné síly, které působí proti pohybům karoserie. Systém ABC je díky trvale dostupnému hydraulickému tlaku až 200 barů schopen stabilizovat karoserii během zlomku sekundy.

Díky hydraulické regulaci světlé výšky vpředu i vzadu má vozidlo při jízdě přímým směrem konstantní světlou výšku bez ohledu na zatížení. Proto je také zachovávána optimální vzdálenost mezi kolem a okrajem podběhu kola. Ve vysokých rychlostech je světlá výška automaticky snížena až o 15 mm, aby se snížil aerodynamický odpor vzduchu a těžiště vozidla, což má za následek další zvýšení jízdní stability. Při běžícím motoru lze světlou výšku také zvýšit, a to jak u stojícího vozidla, tak i za jízdy. Stisknutím tlačítka regulace světlé výšky se zvýší světlá výška pro jízdu po špatných cestách nebo na rampách o 40 mm (o 30 mm ve verzích pro USA/Kanadu).

Revoluce v konstrukci podvozku: Active Body Control od roku 1998

Aktivní podvozek ABC (Active Body Control) byl poprvé k dispozici v roce 1998 ve třídě CL. Elektrohydraulický podvozkový systém s vinutými pružinami umožňuje kromě funkce odpružení a tlumení kompenzaci nežádoucích pohybů karoserie při dynamických změnách. Vzhledem k tomu, že hydraulický systém udržuje karoserii v horizontální poloze, nepotřebují vozidla, vybavená systémem ABC, žádné konvenční příčné zkrutné stabilizátory, což je v automobilové konstrukci jedinečné.

Pro novou třídu S kupé byl systém ABC od základu přepracován. Tlumení kol je nyní plynule měnitelné a pružinové vzpěry reagují citlivěji. Řídicí jednotka a senzory jsou propojeny prostřednictvím digitálního rozhraní, řídicí jednotka a elektronické systémy vozidla spolu komunikují po rychlé datové sběrnici FlexRay. Výpočetní výkon byl oproti předchůdci více než zdvojnásoben.

Další funkcí systému Active Body Control je stabilizace vozidla při nárazech bočního větru. Jakmile řídicí jednotka rozpozná silný náraz bočního větru, změní během zlomků sekundy rozložení zatížení jednotlivých kol. Tím vznikne otáčivý moment působící na vozidlo proti síle bočního větru.

 

Je toho mnoho, co napsat či říci o novém S kupé. Vše potřebné o voze, výbavě, balíčkách, financování Vám rádi sdělí naši specialisté:

Miroslav Šperl, tel. 737 216 514, miroslav.sperl@suw.cz z jenišovské pobočky pro Karlovarský kraj

či

Martin Esterka, tel. 737 216 561, martin.esterka@suw.cz z Ústí nad Labem.

další informace o voze naleznete na stránkách vozu na http://www.mercedes-benz.cz/content/czechia/mpc/mpc_czechia_website/czng/home_mpc/passengercars/home/new_cars/models/s-class/c217.flash.html

 

Technické údaje

Zážehové motory - hvězdný pomocník ve strojovně

Kultivovaná jízda, která ukazuje odpovědnost
„Nejlepší, nebo nic“ – to je zásadní princip veškerého vývoje u Mercedes-Benz – a to samé platí i pro osmiválcové zážehové motory nového kupé třídy S. Proto naši vývojáři navrhují motory, které vymáčknou maximální sílu z každé kapky benzinu. Motory nyní pracují efektivněji, jsou šetrné k přírodním zdrojům a k životnímu prostředí.


Osmiválcový zážehový motor
Inovativní osmiválcový motor poskytuje zcela výjimečný hnací moment v každé situaci a konzistentní vysoký výkon společně s údaji o spotřebě, které dokládají jeho účinnost, a současně se pyšní výrazně nižšími emisemi než jeho protějšek v předchozím modelu.


Tyto vynikající údaje o výkonu umožňuje kombinace různých inovativních technologií motorů. Například přímé vstřikování benzinu a dvě kompaktní turbodmychadla s mezichlazením odpovídají za rychlou reakci motoru a optimalizovanou termodynamickou účinnost. Snížení objemu válců na 4,7 litru, konzistentní používání konstrukčních zásad pro nízkou hmotnost, a zejména rychlé a přesné piezo vstřikovače jsou jen některými z rozmanitých průkopnických technologií řady BlueEFFICIENCY pro silnice zítřka.

Nové kupé S 500 4MATIC poháněné motorem BlueDIRECT vyvíjí výkon 335 kW a maximální točivý moment 700 newtonmetrů. Integrovaný systém ECO stop/start vám umožňuje šetřit palivo, když vůz stojí.

 

Dvojnásobně přeplňovaný zážehový osmiválec AMG
Nový vůz S 63 AMG je poháněn optimalizovaným dvojnásobně přeplňovaným osmiválcem o objemu 5,5 litru se jmenovitým výkonem 430 kilowattů. Tento silný motor dodává vynikající tažnou sílu již při nízkých otáčkách a poskytuje příkladnou účinnost a potěšení z jízdy.


Inteligentně kombinované high-tech systémy zajišťují jedinečný celkový výkon s minimální spotřebou paliva. Zahrnují například obložení objímek válců NANOSLIDE a rovněž rekuperaci kinetické energie při brzdění a jízdě s režimem převodovky Kontrolovaná účinnost s funkcí ECO start/stop.

 


[1] Údaje o jmenovitém výkonu a jmenovitém točivém momentu jsou v souladu se směrnicí 80/1269/EHS ve stávajícím platném znění.

[2] Údaje uvedené pro spotřebu paliva a emise CO2 byly získány v souladu s předepsaným měřicím postupem (nařízení [ES] 715/2007 ve stávajícím platném znění). Tyto údaje se netýkají konkrétního vozidla a nejsou součástí produktové nabídky. Jsou uvedeny výlučně pro účely srovnání různých modelů vozidel.

 

Design

Nové kupé třídy S. Gran Performer.


Jsou vize, které následujete bez váhání. Nové kupé třídy S vyzařuje pocit benevolentní autority tak působivě, že může být považováno za zosobnění charisma na silnici.

Jeho atletický design a linie nezavdávají žádnou příčinu k pochybnostem o jeho nekompromisní asertivitě. Avšak kupé třídy S má takovou úroveň, že se nemusí pyšnit jen svým výkonem. Přesvědčuje svou čistou atraktivitou – jeho podmanivý šarm způsobí, že se na tváři jeho majitele bude znovu a znovu objevovat úsměv.


Exteriér – neuvěřitelně atraktivní.
Jeho nápadná přední část působivě ukazuje na přední sportovní postavení nového kupé třídy S. Ústředním bodem je 3D mřížka Mercedes s trojcípou hvězdou a jednou žaluzií. Z obou stran ji doplňují vysoce výkonné LED přední světlomety standardního inteligentního systému LED světel, nadstandardně s křišťály Swarovski. Se dvěma kryty světlometů a zřetelně modelovanými liniemi zdůrazňuje sílu i kapota. Nápadný přední nárazník obsahuje velké otvory sání vzduchu umístěné ve středu a po stranách. Nárazník doplňuje dynamické chromové křídlo ve spodní části.


Design boků ukazuje vzrušující, dynamickou siluetu velkého sportovního kupé. Pro to je typické: nízká kabina, vysoká boční linie a krátké přesahy. Dveře bez rámů a tabulky bočních oken elegantně orámované chromem svědčí o jeho exkluzivitě. Souhra klesajících a stoupajících osobitých linií vytváří ovzduší lehkosti a dopředného tahu, i když vůz stojí.

Zadní část s konečnou platností spojuje sport a styl. Boční zúžení, muskulární zadní blatníky, zadní světla a chromové vzpěra, to vše podtrhuje jeho šířku. Další, jemnější, předností je velká hvězda Mercedes se spoustou volného prostoru umístěná na víku zavazadelníku. Slouží rovněž jako otáčivý kryt zadní kamery. Hight-tech charakter vozu zdůrazňují zadní LED světla. Jeho perfektně tvarovanou zadní část doplňují zadní nárazník s difuzérem, dvěma koncovkami výfuků a horizontálním chromovým křídlem.

 

Interiér – charakter ve své nejčistší podobě.
Je čas podívat se dovnitř. Nové kupé třídy S především vede řidiče do sebe sama. Jeho vnitřek odráží skvělé interiérové designové koncepce a doslova vyzývá ke spojení s vozem.


Díky svým harmonicky složeným materiálům a barevným konceptům je tento inovativní interiér „v jednotném stylu“. Vysoce kvalitní dílenské zpracování a kvalitní povrchy vyjadřují řemeslný charakter a představují potěšení pro všechny smysly.

Sošná palubní deska je vyjádřením vysokých designových standardů nového kupé třídy S a je výsledkem pečlivé vývojářské práce. Skládá se z různých částí pečlivě složených dohromady, a přesto působí dojmem organického celku. To umožňuje interakce precizních montážních postupů, kvalitních materiálů a nejpřísnějších standardů dílenského zpracování.

3D strukturu podtrhují velkoplošné prvky dřevěného lemování táhnoucí se ode dveří ke dveřím a současně rámující inovativní jednotku displeje. Zdá se, že se vznáší ve vzduchu. Tento efekt zvýrazňují linie stínu kolem vozu a ambientní osvětlení.

 

Systém řízení a podvozku

Převodovka - přenos hnacího momentu na vozovku

Když se sedm rychlostí stává jednou.
Někdy jsou nejpůsobivější věci, které nevidíte. A tak je to s řazením převodových stupňů u našich automatických převodových systémů. Stupně řadí nepostřehnutelně, bez ohledu na to, jak dynamicky řídíte. Rušivý hluk a vibrace jsou stejnoměrně sníženy na minimum. A to vše s cílem dopravit cestující ve sportovním kupé do jejich destinace v naprostém pohodlí.

Dostupnost výbavy závisí na vybraném motoru a konfiguraci. Podrobnosti naleznete v informaci o vybavení každého modelu.


Automatická převodovka 7G-TRONIC PLUS
Nechte vůz, ať řadí za vás – usaďte se a užijte si to. Nejvyšší úroveň cestovního komfortu, nízká spotřeba paliva a takřka neznatelné řazení: za toto vše odpovídá přednost převodovky.


Zbystřete své smysly. Plynulé změny rychlostních stupňů sedmistupňové automatické převodovky jsou takřka neznatelné. Co poznáte, je silný motor. Převodovka 7G-TRONIC PLUS poskytuje vynikající výkon i při nízkých otáčkách motoru.

Sedmistupňová automatická převodovka kombinuje vysokou úroveň komfortu s potěšením z jízdy a účinností. Zaujme plynulým ovládáním a rychlým řazením rychlostních stupňů. Současně převodovka 7G-TRONIC PLUS přispívá ke snižování spotřeby paliva a emisí.

Kdykoliv můžete rychle zvýšit rychlost. Schopnost převodového systému přeřazovat o několik rychlostních stupňů dolů umožňuje přeskočení několika stupňů, což nabízí potenciál silné akcelerace ve zlomku sekundy. Pomocí jízdních programů „Hospodárnost“, „Sport“ a „Manuální řazení“ lze zvolit charakteristiky řazení od úsporných po dynamické. A integrovaná funkce ECO start/stop odpovídá za lepší údaje o spotřebě: Automaticky vypíná a zapíná motor při čekání na semaforech nebo v dopravních zácpách.

Řadící páčky volantu DIRECT SELECT používejte k ručnímu řazení, aniž byste sundávali ruce z volantu – jako ve Formuli 1. Nebo použijte páčku DIRECT SELECT k výběru poloh P, R, N a D řadící páky.

K dispozici pouze pro S 500 4MATIC.

 


Sedmistupňová sportovní převodovka AMG SPEEDSHIFT MCT
Se svými sedmi rychlostmi, třemi jízdními programy a funkcí dvou spojek tato převodovka na jedné straně umožňuje extrémně dynamickou akceleraci a nejkratší časy řazení a na straně druhé ekonomický režim jízdy.


Rychlá kola, dynamické manévry při akceleraci, pokrok při úsporách paliva: tato automatická převodovka udivuje rozmanitostí a účinností. To zajišťují tři převodové režimy, sedm řadicích stupňů a hliníková řadicí pádla AMG.

Převodové režimy „S“ (Sport), „C“ (Řízená efektivita) a „M“ (manuální řazení) mají různé charakteristiky řazení a rychlostí:

Změny převodových stupňů v režimu „S“ jsou asi o 20 procent rychlejší než v režimu „C“ – zatímco v režimu „M“ trvají změny pouhých 100 milisekund, takže jsou rychlejší o 50 procent. Stiskem tlačítka aktivujete požadovaný jízdní režim: výrazně sportovní nebo orientovaný na komfort.

Dalšími silnými stránkami sedmistupňové sportovní převodovka AMG SPEEDSHIFT MCT jsou zejména rychlá řazení o několik stupňů dolů s rychlou reakcí, která tato převodovka umožňuje. Řidič může přeřadit rovnou ze sedmého na čtvrtý rychlostní stupeň, nebo z pátého na druhý.

Kromě toho je pro řazení směrem dolů k dispozici automatická funkce dvojité spojky, což poskytuje emocionální zvukový zážitek a snižuje reakci na snížení výkonu motoru. Tato funkce má pozitivní dopad zejména při brzdění při přibližování k zatáčkám a rovněž zvyšuje bezpečnost na mokré vozovce nebo vozovce s nízkou přilnavostí.

K dispozici pouze pro S 63 AMG 4MATIC.

 

Odpružení - hvězdy nemohou být svedeny na scestí

 

Klouzání je novým způsobem jízdy.
Očekávání týkající se jízdního komfortu jdou u třídy S vždy vysoká – je to prostě úžasný pocit z vozu Mercedes-Benz. Díky své průkopnické technologii odpružení nové kupé třídy S tato očekávání více než splňuje.

Dostupnost výbavy závisí na vybraném motoru a konfiguraci. Podrobnosti naleznete v informaci o vybavení každého modelu.


AIRMATIC s nepřetržitě variabilním systémem pružení
V kombinaci s ovládáním variabilních tlumičů systém vzduchového odpružení zajišťuje vysokou úroveň jízdního komfortu a dynamického řízení. Tlumení jednotlivých kol se přizpůsobuje aktuálním jízdním podmínkám a lze je podle potřeby nastavit na komfortní nebo sportovní charakteristiku.


Cestující si užijí měkkého základního odpružení a s rostoucí rychlostí bezpečného pocitu skvělé jízdní stability. Tužší odezva pružin, například v zatáčkách nebo při brzdění, efektivně omezuje valivé pohyby a pohyby směrem do výšky.

Nastavení „Komfort“ a „Sport“ umožňuje systému AIRMATIC, aby poskytoval komfortnější, nebo naopak sportovnější jízdu. Hydraulické ovládání celkové výšky umožňuje zvýšit vůz na nerovném terénu nebo ke zvládnutí nevhodných nájezdů/sjezdů.

Při vyšší rychlosti se vozidlo automaticky snižuje za účelem zvýšení jízdní stability a snížení odporu vzduchu - což přispívá i ke snižování spotřeby paliva.

Není k dispozici pro S 63 AMG 4MATIC.

 

Sportovní řízení AMG s proměnlivou charakteristikou
Díky konstantnímu převodovému poměru řízení 13,5 : 1 sportovní řízení AMG s proměnlivou charakteristikou podporuje sportovní jízdní styl. Nastavení křivky charakteristik řízení zajišťuje sportovní, nebo komfortní pocit řízení podle zvoleného nastavení odpružení.

K dispozici pouze pro S 63 AMG 4MATIC.


Sportovní odpružení AMG, jehož základem je AIRMATIC
Výjimečná agilita a kontrola nad vozem jsou poskytovány sportovním odpružením AMG, jehož základem je AIRMATIC se specifickou kinematikou, elastokinematikou a parametrizovaným plynulým tlumením AMG. Řidič si může vybrat ze dvou nastavení: vysokého pro komfort na dlouhých trasách a sportovně pevného.

K dispozici pouze pro S 63 AMG 4MATIC.


Systém Direct-Steer s posilovačem řízení citlivým na rychlost a variabilním převodovým poměrem řízení
Systém Direct-Steer zvyšuje komfort řízení s posilovačem citlivým na rychlost pomocí variabilního převodového poměru řízení závislého na úhlu otočení volantu. Na silnicích s mnoha zatáčkami to vede např. k rychlejší reakci vozu a zvýšené stabilitě v přímém směru.


To na jedné straně umožňuje pohodlné manévrování při nízkých rychlostech a na straně druhé stabilní charakteristiky v přímém směru. Další komfort poskytuje elektricky nastavitelný volant se systémem EASY-ENTRY.

Pohon všech kol - stálý hnací moment pro všechna kola

Podstatně lepší stabilita řízení a trakce i při nejrozmanitějších charakteristikách povrchu vozovky: Nové kupé třídy S se pyšní jedním z nejsilnějších stálých pohonů všech kol na trhu: systém pohonu všech kol 4MATIC. Je vždy v provozu, takže převyšuje systémy, které aktivují pohon všech kol, když zjistí nedostatečnou trakci.


Díky vlastnímu vývoji u Mercedes-Benz nejsou třeba žádné zámky diferenciálů, protože systém elektronického řízení distribuuje trakční sílu do všech čtyř kol.

Za tímto účelem systém jízdní bezpečnosti ESP® skvěle ladí s elektronickým trakčním systémem 4ETS. Automatické brzdicí pulzy zlepšují výkon při rozjezdu na kluzkém povrchu a rovněž zlepšují stabilitu při kritických manévrech.

Pohon všech kol 4MATIC kompenzuje nepříznivý vliv nekvalitního povrchu, protože distribuuje točivý moment vždy v poměru 45 : 55 mezi přední a zadní nápravu.

Nízká hmotnost: Díky kompaktnímu designu, inteligentnímu výběru materiálů a vysoké účinnosti je hmotnost jen o něco málo vyšší než u podobných modelů s pohonem zadních kol.

Model AMG: Výkonově orientovaný systém pohonu všech kol 4MATIC nového kupé S 63 AMG 4MATIC vyvinutý Mercedes-AMG nabízí kombinaci maximální trakce a dynamického řízení typických pro AMG a nepřekonatelného potěšení z jízdy. Směrem dozadu vyvážené rozdělení točivého momentu v poměru 33 : 67 a rovněž mírný základní uzamykací efekt působící proti počátečnímu nedotočení volantu, které je typické pro systémy pohonu všech kol. Výsledkem je na jedné straně lepší jízdní bezpečnost a přilnavost na mokrých nebo zimních vozovkách a na straně druhé lepší boční dynamika pro ještě energičtější akceleraci.


(S 500 4MATIC: Kombinovaná spotřeba paliva: 9,9–9,4 l/100 km; Kombinované emise CO2: 232–219 g/km; S 63 AMG 4MATIC: Kombinovaná spotřeba paliva: 10,3 l/100 km; Kombinované emise CO2: 242 g/km)[1]


[1] Údaje uvedené pro spotřebu paliva a emise CO2 byly získány v souladu s předepsaným měřicím postupem (nařízení [ES] 715/2007 ve stávajícím platném znění). Tyto údaje se netýkají konkrétního vozidla a nejsou součástí produktové nabídky. Jsou uvedeny výlučně pro účely srovnání různých modelů vozidel.

 

Komfort

Komfort interiéru - jak nastoupíte, už jste dorazili do cíle

Hodnotný interiér Gran Performer.
Vítejte ve světě krásy a jemnosti. Čeká vás skutečný požitek pro smysly, který je zaměřen na vás. Interiér odhaluje svůj exkluzivní charakter moderního obývacího pokoje a je navržen tak, aby nabízel úplný komfort, který je možné očekávat od velkého, sportovního kupé. Vysoce kvalitní kůže a mnoho prvků lemování, vše v kvalitě ručního řemeslného zpracování, působí přesvědčivě již při úplně prvním kontaktu s tímto výjimečným vozem.

Dostupnost výbavy závisí na vybraném motoru a konfiguraci. Podrobnosti naleznete v informaci o vybavení každého modelu.


Balíček AIR-BALANCE (nadstandardní)
S balíčkem AIR BALANCE je možné provonět interiér vozu podle individuálních preferencí. Na výběr je ze čtyř vysoce kvalitních interiérových vůní podle osobních preferencí a nálady. Kromě toho je možné zlepšit kvalitu vzduchu kyslíkovou ionizací a filtrací přiváděného vzduchu.


Cestující mohou vůně vypínat a zapínat, stejně jako nastavovat jejich intenzitu. Použití této funkce nezmění vůni interiéru trvale, ani se molekuly vůně neusazují na textilních površích ve vozu nebo na oblečení cestujících. Vůně je jemná, rozprašuje se šetrně a znovu se rychle zmírňuje.

V přihrádce na rukavice se nachází nádoba pro skleněný flakon s různými vůněmi (NÁLADA NOČNÍHO ŽIVOTA, NÁLADA MĚSTSKÉHO CENTRA, SPORTOVNÍ NÁLADA, NÁLADA VOLNÉHO PROSTORU), které jsou určeny k tomu, aby připomínaly vůni parfému. Vzduch v interiéru se čistí ionizací kyslíkem, což velkou měrou přispívá k pocitu pohody. Balíček obsahuje vzduchové filtry, které neustále pročišťují vzduch v interiéru vozu.

 

Ambientní osvětlení interiéru
Nastupte a buďte jako doma – díky příjemnému podsvícení navozuje ambientní osvětlení v interiéru dokonalý pocit blahobytu. Pro vytvoření požadované nálady osvětlení je k dispozici sedm různých barev a pět úrovní ztlumení.


Čtyři zóny ztlumení, které lze ovládat samostatně, zdůrazňují linie a vysokou hodnotu designu interiéru a současně pomocí pocitu velkého prostoru přenáší pocit bezpečí. Ambientní osvětlení lze pohodlně ovládat pomocí COMAND Online a obstarává ho výlučně technologie LED.

 

Balíček KEYLESS-GO (nadstandardní)
Systém pohodlně otevírá, startuje a uzamyká vůz – jen tím, že u sebe máte elektronický klíč. Funkce přístupu HANDS-FREE umožňuje bezkontaktní a plně automatické otevírání a zavírání zavazadelníku.


Automatická klimatizace THERMOTRONIC
Systém automatické klimatizace poskytuje díky čtyřem klimatizovaným zónám a třem stylům klimatizace příjemnou individuální atmosféru v interiéru. Řidič a spolujezdec si mohou nezávisle na sobě nastavit teplotu, objem vzduchu a jeho distribuci a vybrat si jeden z pěti stupňů pro teplotu ve svých prostorech pro nohy.


V automatickém režimu jsou k výběru k dispozici tři styly klimatizace (ROZPTYL, STŘEDNÍ a CÍLENÝ). Tyto styly můžete využívat pro nastavení klimatu v interiéru podle vlastních individuálních preferencí. Bude přihlédnuto k faktorům, jako jsou venkovní teplota, vlhkost vzduchu a sluneční svit. Panel difuzéru na palubní desce omezuje průvan.

Čidla prachu a škodlivých plynů zajišťují, že venku zůstanou takřka všechny znečišťující látky. Bude-li třeba, lze vzduchové ventilátory automaticky uzavřít.

 

Paměťový balíček pro řidiče a spolujezdce
Bude-li vůz používat několik osob, pak Paměťový balíček nabízí mimořádně komfortní obsluhu. Stiskem tlačítka lze uložit a vyvolat až tři polohy elektrických předních sedadel, sloupku řízení a vnějších zrcátek.


Panoramatická střecha
Panoramatická střecha, která začíná přímo za čelním sklem, pokrývá 2/3 prostoru střechy vozu. Umožňuje všem cestujícím nejlepší možný výhled a v interiéru vozu vytváří prosvětlenou, přívětivou atmosféru.


Bude-li sluneční svit příliš intenzivní, může interiér vozu zastínit elektrická roleta. Průběžná skleněná střecha s homogenním povrchem propůjčuje exteriéru vozu ještě větší vizuální lehkost. Zadní třetina střechy je v barvě karoserie, což je dalším vizuálním akcentem.

 

Vyhřívaná zadní sedadla (nadstandardní)
Usadíte-li se v chladných dnech v zadní části vozu, můžete si s vyhřívanými sedadly okamžitě užívat příjemného tepla. Cestující na dvou vnějších sedadlech si mohou stiskem tlačítka vybrat ze tří stupňů. Vyhřívání se automaticky ztlumí a vypne.

 

Vyhřívaná přední sedadla Plus (nadstandardní)
V chladných dnech vyhřívání sedadel řidiče a spolujezdce rychle poskytuje příjemné teplo podle potřeby. Každý cestující si může stiskem tlačítka vybrat jeden ze tří stupňů.


Aktivovaný stupeň ukazuje červená kontrolka na ovládacích spínačích. Po zhruba osmi minutách se systém automaticky přepne ze stupně 3 na stupeň 2, po zhruba deseti minutách ze stupně 2 na stupeň 1. Po zhruba 20 minutách vyhřívání na stupni 1 automaticky vypne. Stejně tak v případě nízkého stavu baterie. Pro manuální vypnutí vyhřívání sedadel jednoduše opakovaně stiskněte ovládací spínač, dokud nezhasnou všechny červené kontrolky.

Není k dispozici pro S 63 AMG 4MATIC.


Klimatizovaná sedadla řidiče a spolujezdce (nadstandardní)
Usaďte se skutečně pohodlně, a to v jakémkoliv ročním období – díky aktivní ventilaci, v horkých dnech klimatizovaná sedadla rychle ochlazují svůj povrch na příjemnou teplotu a vytváří na sedadle vyvážené klima. V chladném počasí vyhřívání sedadel na požádání poskytuje příjemné teplo podle potřeby.


Ovládací tlačítka pro vyhřívaná sedadla a ventilaci sedadel jsou umístěna na dveřních ovládacích panelech na straně řidiče a spolujezdce. Tyto dvě funkce lze stiskem tlačítka nezávisle na sobě nastavit na tři stupně.

Nastavený stupeň ventilace je možné zjistit na třech modrých kontrolkách na tlačítku, stupeň vyhřívání na třech červených kontrolkách.

Bude-li vyhřívání sedadel zapnuto, po zhruba osmi minutách se systém automaticky přepne ze stupně 3 na stupeň 2, po zhruba deseti minutách ze stupně 2 na stupeň 1. Po zhruba 20 minutách vyhřívání na stupni 1 automaticky vypne. Stejně tak v případě nízkého stavu baterie. Pro manuální vypnutí vyhřívání sedadel jednoduše opakovaně stiskněte ovládací spínač, dokud nezhasnou všechny červené kontrolky. Narozdíl od vyhřívání sedadel se po stanoveném čase klimatizace automaticky nezapíná, ani nevypíná.


Balíček pohodlných sedadel pro řidiče a spolujezdce (nadstandardní)
Díky svým nafukovacím vzduchovým komorám aktivní dynamicky tvarovaná sedadla s masážní funkcí ENERGIZING a funkcí dynamického přizpůsobení zajišťují nejlepší možný komfort sezení a vynikající boční oporu. Masážní programy zlepšují pocit pohodlí – na principu relaxační masáže horkými kameny.

Standardní vybavení pro S 63 AMG 4MATIC.

 

Přídavné topení (nadstandardní)
Systém pomocného vytápění dokáže vytopit nebo vyvětrat interiér vozu před zahájením jízdy – pomocí časovače, ovládacího tlačítka ve vozu nebo dálkového ovládání. V zimních podmínkách odstraňuje – nebo zkracuje – časově náročné seškrabávání ledu ze zamrzlých skel. Tento systém poháněný palivem funguje nezávisle na motoru.


Dotyková ploška (nadstandardní)
Funkce systému COMAND Online lze ovládat intuitivně pomocí inovativní dotykové plošky a gest jednoho či více prstů (multitouch). Tato další možnost zadávání (kromě ovladače COMAND a LINGUATRONIC) je integrována do opěrky rukou centrální řídící jednotky.


Čidla dotykové plošky rozeznávají gesta jednoho či více prstů (multitouch), gesta přejetí rukou nebo gesta pro zoom (roztažení a přiblížení konečků prstů k sobě). Díky pokročilému rozeznávání psaní může uživatel zadávat pokyny pomocí svého přirozeného psaní rukou, zvláštních symbolů a čísel ve všech jazycích dostupných pro hlavní jednotku. Tři tlačítka umístěná za dotykovým povrchem a dotyková tlačítka umožňují přímé ovládání důležitých funkcí, jako jsou Zpět, Přejít na oblíbené a Stručné menu audio. Při ovládání pomocí dotykového povrchu nebo dotykových tlačítek dostává řidič haptickou odezvu. Pro lepší orientaci symboly na dotykové plošce ve tmě svítí.

Standardní vybavení pro S 63 AMG 4MATIC.

 

Elektricky nastavitelná přední sedadla
Elektrická přední sedadla umožňují pohodlné a individuální nastavení posezu a opěrek hlavy. Ovládání je intuitivní a provádí se ergonomickými spínači na ovládacích panelech dveří.


Další tlačítko na straně řidiče umožňuje řidiči přístup k sedadlu spolujezdce a jeho nastavení. Možnosti nastavení zahrnují výšku a přední a zadní polohu sedadla, sklon a hloubku sedáku a sklon opěrky zad.

Lze nastavit i výšku opěrek hlavy. Čtyřpolohovou bederní opěrku podporující ergonomický posez lze individuálně nastavit pomocí COMAND Online v položce menu „Nastavení sedadel“.

 

Balíček komfortního vytápění (nadstandardní)
V chladných dnech vyhřívání sedadel a volantu velmi rychle zajistí příjemné teplo ze všech povrchů, s nimiž přijdou do kontaktu řidič a spolujezdec. Cestující si mohou vybrat ze tří stupňů vyhřívání.

 

Multimediální systémy - trendy zítřka odhalíte již dne

avitainment – pro skvělou zábavu a přesnou navigaci
Nové kupé třídy S stanoví měřítka rovněž ve futuristických oblastech infotainmentu a multimédií. Prvotřídní zvukové a zábavní systémy a navigační funkce s displeji s vysokým rozlišením vám poskytnou emocionální zážitek a neomezené potěšení z jízdy, přičemž ani na chvilku neztratíte ze zřetele svůj cíl.

Dostupnost výbavy závisí na vybraném motoru a konfiguraci. Podrobnosti naleznete v informaci o vybavení každého modelu.


Špičkový zvukový systém Burmester® High-End s 3D prostorovým zvukem a 24 reproduktory (nadstandardní)
24 speciálně navržených reproduktorů, 24 kanálů zesilovače s celkovým výkonem 1 520 wattů a rovněž technologie vyvinuté speciálně pro tento vůz zajišťují výjimečně expresivní a fascinující 3D zvuk – „pohodový zvuk“ Burmester.


Díky tomuto 3D prostorovému zvuku mohou cestující trojrozměrně zažít a užít si hudebních signálů ve formátech mono, stereo a 5.1. To díky speciálním algoritmům Burmester a dvěma reproduktorům zabudovaným v čalounění střechy. VIP nastavení umožňuje individuální nastavení zvuku pro řidiče, spolujezdce a cestující v levé a pravé zadní části vozu. Aby bylo možné vyhovět osobnímu vkusu, lze individuální nastavení zvuku provádět pomocí pěti zvukových přednastavení „Čistě“, „Snadný poslech“, „Živě“, „Surround“ a „3D Surround“.

Zvukový systém Burmester® High-End 3D surround sound sestává z následujících součástí:

 • 24 vysoce výkonných reproduktorů
 • 24-kanálový zesilovač s přepínačem aktivní frekvence a výkonem systému 1 520 wattů
 • 3D prostorový zvuk novou dimenzi přehrávání hudby
 • Pět zvukových přednastavení pro zlepšení zážitku z poslechu: Čistě, Snadný poslech, Živě, Surround, 3D Surround
 • Aktivní analogový filtr, který umožňuje mnohostranné, přirozené střední a vysoké tóny pro osobitý „pohodový zvuk“ Burmester
 • Aktivní subwoofer v zavazadelníku pro působivou reprodukci zvuků i s tou nejnižší frekvencí
 • Dolby® Digital 5.1/DTS® pro autentický prostorový zvuk
 • Technologie Front-bass s reproduktory zabudovanými do těla karoserie pro působivou reprodukci basových tónů
 • Kompenzace hluku vozu Vehicle Noise Compensation (VNC)
 • VIP funkce pro lokalizaci místa sezení pro optimalizaci podle jednotlivých sedadel

Zvukový systém Burmester® s prostorovým zvukem a 13 reproduktory (nadstandardní)
13 vysoce výkonných reproduktorů a elektronické a akustické prvky přesně nastavené podle interiéru poskytují prvotřídní „pohodový zvuk“ Burmester. Funkce prostorového zvuku a optimalizace zvuku vytváří intenzivnější zážitek z poslechu na předních i zadních sedadlech.


Na požádání je možné tento působivý zážitek z poslechu ještě vylepšit. Tímto způsobem funkce prostorového zvuku vytváří virtuální prostorový zvuk z mono nebo stereo hudebních signálů, aby byl maximalizován prostorový efekt. Optimalizace pro přední/zadní část vozu umožňuje konkrétní nastavení zvuku pro přední nebo zadní sedadla.

Díky pokrokové technologii Vehicle Noise Compensation (VNC) je zachováván konzistentní zvukový výkon, který zaručuje optimální poslechový požitek - bez ohledu na to, zda jste na dálnici nebo v městském provozu. Systém prostorového zvuku Burmester® kombinuje digitální a analogové filtry. Promyšlené použití analogových crossoverů pro středová a výšková frekvenční pásma zajišťuje výjimečně expresivní, přirozený 3D zvuk.

Zvukový systém Burmester® surround sound sestává z následujících součástí:

 • 9-kanálový zesilovač DSP s celkovým výkonem 590 wattů (7 x 50 wattů a 2 x 120 wattů)
 • 13 vysoce výkonných reproduktorů skvěle přizpůsobených interiéru vozu pro vyváženou a velmi dynamickou reprodukci hudby
 • Dolby® Digital 5.1/DTS® pro skutečný prostorový zvuk
 • Technologie Frontbass se subwoofery zabudovanými do těla karoserie pro výraznou reprodukci basů
 • Kompenzace hluku Noise compensation (VNC)
 • Kombinace digitálních a analogových filtrů pro jedinečný „pohodový zvuk“ Burmester
 • Pasivní analogový filtr pro přirozený prostorový zvuk
 • Optimalizace zvuku pro přední a zadní sedadla
 • Přednastavení zvuku: Funkce prostorového zvuku pro vytvoření virtuálního prostorového zvuku z mono nebo stereo signálu


COMAND Online
Multimediální systém COMAND Online je výkvětem nové generace telematiky. Obsahuje internetový prohlížeč a spojuje všechny audio, telefonní a navigační funkce. Nadstandardně je možné ovládat systém pomocí nové dotykové plošky. Díky optimalizované koncepci je ovládání systému uživatelsky přívětivější než kdykoliv předtím.


Navigace, telefon, audio, video, internet – s ovládacím a zobrazovacím systémem COMAND Online má řidič o všech těchto funkcích, a mnoha dalších, přehled a má je pod kontrolou. Informace jsou zobrazovány na barevném displeji s úhlopříčkou 31,2 cm a s vysokým rozlišením. Ovládání je snadné a intuitivní.

Nadstandardní dotyková ploška je integrována do opěrky rukou na centrální řídící jednotce. Ve spojené s ovladačem COMAND poskytuje další plnohodnotnou možnost vstupu pro řízení multimediálních systémů a pro rozpoznání rukopisu a vlastností jedno i vícedotykových operací.

Vysokorychlostní harddisková navigace s realistickým znázorněním topografických map vás bezpečně a bez problémů dovede do vašeho cíle. Navigační data jsou po tři roky aktualizována zdarma. V kombinaci se vhodným mobilním telefonem lze zobrazovat internetové stránky, když vozidlo stojí, a za jízdy používat aplikace Mercedes-Benz, jako jsou Vyhledávání zajímavých míst, Počasí nebo Internetové rádio. Integrované přípojné místo WLAN vám rovněž umožňuje připojení notebooku nebo tabletu.

Hlasem řízené ovládání LINGUATRONIC umožňuje jasné a komfortní ovládání audio, komunikačních a navigačních systémů. Například telefonický hovor lze uskutečnit vyslovením telefonního čísla a systém umí číst textové zprávy a emaily.

Nejdůležitější prvky v kostce:

 • Harddisk (HDD) o velikosti 200 GB
 • Připojení Bluetooth®, včetně Bluetooth® audio
 • Ovladač COMAND a dotyková telefonní klávesnice ve středové konzole
 • Digitální návod k použití
 • Kombinovaná mechanika DCD/CD a samostatný slot pro paměťové karty SDHC
 • Měnič DVD na 6 disků (nadstandardní)
 • Displej 31,2 cm TFT s rozlišením 1440 x 540 pixelů
 • Integrované přípojné místo WLAN pro používání zařízení s podporou WLAN ve vozidle (vyžaduje vhodný mobilní telefon s plánováním dat a použití mobilního telefonu jako modemu (tethering); za použití mohou být účtovány další poplatky)
 • Komunikační modul včetně SIM karty aktivované na tři roky pro příjem „Live Traffic Information“ od TomTom
 • Systém nouzového volání Mercedes-Benz
 • Hudební registr s 10 GB paměti pro ukládání digitální hudby, videí a fotografií (mp3/wma/aac/mpeg/avi až do 720p)
 • RDS/ dvojitý tuner + tuner TMC a dekodér dopravních informací (TP/TA)
 • Dva USB porty a jedna zdířka AUX-in (v kombinaci se SPLITVIEW) v úložné schránce středové konzoly.


Digitální rádio (DAB) (nadstandardní)
Skrytá DAB anténa zabudovaná do zadního skla a digitální tuner dokáží přijímat pozemní vysílání digitálních rádiových programů. Digitální rádio DAB nabízí vynikající kvalitu příjmu a hodnotné doplňující informace, např. o provozu nebo programu rádia.


Průhledový displej (nadstandardní)
Zachovejte si přehled o klíčových informacích pro řidiče, aniž byste přestali sledovat vozovku – díky průhledovému displeji: Do zorného pole řidiče promítá virtuální obraz (o velikosti přibližně 21 x 7 cm)- Tento obraz se jakoby vznáší nad kapotou zhruba 2 metry před řidičem.


Displej má vysoké rozlišení a je barevný. V závislosti na vybavení systém ukazuje např. navigační pokyny, aktuální rychlost, rychlostní omezení a rovněž nastavení tempomatu a systému DISTRONIC PLUS.

Speciální světelné čidlo přizpůsobuje jas displeje okolním světelným podmínkám. To zajišťuje, že displej zůstane jasně viditelný i za slunečných dnů nebo v noci. Výšku obrazu se může lišit podle výšky řidiče. Obsah a jas displeje je možné nastavovat rovněž individuálně.

Na průhledovém displeji jsou v zorném poli řidiče zobrazovány informace, které jsou pro něj důležité, např. rychlost jízdy, rychlostní omezení a navigační pokyny.

 

Pohodlné telefonování (nadstandardní)
Univerzální rozhraní v loketní opěrce vám umožňuje pohodlné připojení mobilního telefonu na hlasitý telefon vozu. Stačí vložit telefon do vhodné kolébky (příslušenství).


Pohodlné telefonování vám umožňuje ovládat váš mobilní telefon pomocí ovladače ve středové konzole, nadstandardní dotykovou ploškou, multifunkčním volantem nebo hlasovým ovládacím systémem LINGUATRONIC. Připojení umožní přístup k adresáři telefonu. Je rovněž možné listovat adresářem a přímo vytáčet telefonní čísla.

Během telefonování se ztlumí audio systém. Jestliže řidič přijme hovor, zobrazí se jméno a číslo volajícího (pokud nebude toto číslo skryto). Řidič může rovněž psát, odesílat a přijímat textové zprávy a e-maily. Přijaté zprávy (textové, e-maily) mohou být přečteny nahlas.


Reproduktory s předním basovým reproduktorem
Zvukový systém s celkem deseti reproduktory a technologií Frontbass nabízí skvělý a vyvážený zvuk. Subwoofery jsou vestavěny do karoserie a používají objem podélných členů jako rezonanční komoru pro prvotřídní reprodukci basů.


Live Traffic Information
Tato služba umožňuje příjem aktuálních a přesných dopravních informací pro optimalizovanou dynamickou navigaci a přesnější výpočet času příjezdu. Přenos dat se uskutečňuje pomocí komunikačního modulu a připojení k rychlému mobilnímu internetu.


Live Traffic Information zaznamenává a přenáší velké množství dopravních informací z různých zdrojů. Ty jsou k dispozici během několika vteřin po nastartování vozu a jsou aktualizovány každé dvě až tři minuty pomocí existujícího mobilního připojení.

Díky podrobným informacím o všech potenciálních zdrženích, jejich příčinách a především o jejich přímém dopadu na plánovanou trasu může řidič přijmout informované rozhodnutí, zdali se rozhodne pro alternativní trasu navrženou systémem.


Mediální rozhraní
Nejnovější hity, vaše oblíbené filmy nebo videoklipy – na míru upravená cestovní zábava. Nyní si může každý na každé cestě vychutnávat i multimediální zábavu.


Univerzální rozhraní ve středové konzoli vám umožňuje snadno připojit mediální přehrávače, jako je iPod® nebo iPhone®. Audio a video obsah tak lze pohodlně ovládat a reprodukovat pomocí prvotřídních informačně-zábavných systémů vozu.

 


Cestovní průvodce a průvodce po restauracích, 4gigabytová paměťová SD karta s daty cestovního průvodce ViaMichelin (nadstandardní)
Kde je nejbližší hotel? Kde bylo to úžasné bistro? Tato digitální služba rychle vyhledá odpověď na tento typ otázek a najde zajímavá místa v bezprostředním okolí nebo v místě vašeho cíle.


Cestovní průvodce a průvodce po restauracích ViaMichelin poskytuje rozsáhlé informace o restauracích, hotelech, turistických atrakcích a cestách v 36 evropských zemích. Vložením SD paměťové karty lze k údajům přistupovat prostřednictvím obrazovky COMAND Online a využívat je k navigaci.


SPLITVIEW (nadstandardní)
Velký displej COMAND Online umožňuje spolujezdci, aby si vychutnával filmy se skvělou kvalitou obrazu, zatímco řidič například sleduje navigační pokyny. To je možné díky funkci SPLITVIEW, která dokáže podle pozorovacího úhlu zobrazovat na stejném displeji současně různý obsah.


Vysoce kvalitní rádiová sluchátka poskytují spolujezdci prvotřídní zvuk, aniž by rušila řidiče. Spolujezdec má pomocí dálkového ovládání pohodlný přístup ke zdroji zábavy podle vlastního výběru – k filmům na DVD, rádiu, internetu nebo v kombinaci s TV tunerem k televizi. Pomocí zdířky AUX-in je k dispozici rovněž obsah MP3 přehrávačů, herních konzol nebo zařízení iPod®.

Součásti systému:

 

 • Zdířka AUX-in pro integrování MP3 přehrávačů, herních konzol nebo zařízení iPod®
 • Rádiová sluchátka pro prvotřídní zvuk bez rušení řidiče
 • Pohodlné ovládání dálkovým ovládáním COMAND
 • K přehrávání video obsahu využívá displej COMAND Online s úhlopříčkou 31,2 centimetru.
 • Po připojení k systému COMAND Online přístup k funkcím, jako jsou internet nebo TV (v kombinaci s TV tunerem)

Telefonní modul s Bluetooth® (profil SAP) (nadstandardní)
Tato funkce umožňuje připojení mobilního telefonu pomocí protokolu Bluetooth® SAP (SIM Access Profile), nebo přímý provoz po vložení SIM karty do zabudované čtečky SIM karet. Využívá vnější anténu vozu, což zajišťuje lepší příjem.


Dotyková ploška (nadstandardní)
Funkce systému COMAND Online lze ovládat intuitivně pomocí inovativní dotykové plošky a gest jednoho či více prstů (multitouch). Tato další možnost zadávání (kromě ovladače COMAND a LINGUATRONIC) je integrována do opěrky rukou centrální řídící jednotky.


Čidla dotykové plošky rozeznávají gesta jednoho či více prstů (multitouch), gesta přejetí rukou nebo gesta pro zoom (roztažení a přiblížení konečků prstů k sobě). Díky pokročilému rozeznávání psaní může uživatel zadávat pokyny pomocí svého přirozeného psaní rukou, zvláštních symbolů a čísel ve všech jazycích dostupných pro hlavní jednotku. Tři tlačítka umístěná za dotykovým povrchem a dotyková tlačítka umožňují přímé ovládání důležitých funkcí, jako jsou Zpět, Přejít na oblíbené a Stručné menu audio. Při ovládání pomocí dotykového povrchu nebo dotykových tlačítek dostává řidič haptickou odezvu. Pro lepší orientaci symboly na dotykové plošce ve tmě svítí.

Standardní vybavení pro S 63 AMG 4MATIC.

 

TV přijímač (nadstandardní)
Sledujte televizi s vynikající kvalitou obrazu a s výběrem z velkého množství kanálů – TV tuner to umožňuje ve vozu. Přijímá digitální stanice vysílající v DVB-T standardu a umožňuje přístup k dalším informacím, jako jsou elektronické TV magazíny nebo video text.

 

Bezpečnost

Bezpečnost - v srdci veškerého našeho myšlení

 

Integrovaný bezpečnostní koncept od společnosti Mercedes-Benz dělí bezpečnost vozidla do čtyř fází:
Prakticky žádná jiná oblast neinspiruje konstruktéry společnosti Mercedes-Benz k trvalému dosahování tak působivých výsledků jako výzkum nových bezpečnostních technologií. První významný milník, co se týče bezpečnosti, sahá do 50. let 20. století, kdy Béla Barényi vynalezl bezpečnostní buňku pro cestující. Ta je dnes pouze jednou z mnoha součástí integrovaného bezpečnostního konceptu, který ještě více přibližuje vozy Mercedes-Benz k naší vizi řízení bez nehod.

Dostupnost výbavy závisí na vybraném motoru a konfiguraci. Podrobnosti naleznete v informaci o vybavení každého modelu.


DISTRONIC PLUS v TechCentru


Fáze 1: Bezpečná jízda
Většina nehod začíná dlouho před skutečnou srážkou: v důsledku ztráty koncentrace, špatné viditelnosti nebo rizik, která nelze předvídat. Proto koncepce bezpečnosti Mercedes-Benz využívá řadu opatření, která každý den podporují jízdu bez zbytečného stresu a pomáhají vám udržet pod kontrolou kritické situace.


Kontrola vzdálenosti DISTRONIC PLUS se systémy STEER CONTROL a Stop & Go Pilot (nadstandard)
Tento systém pro podporu jízdy pomáhá řidiči udržovat bezpečnou vzdálenost za vozidly vpředu a udržovat vozidlo ve středu jízdního pruhu. DISTRONIC PLUS s funkcemi STEER CONTROL a Stop & Go Pilot vám usnadňují život, zejména na dlouhých cestách a při popojíždění v koloně.


Radarový systém v případě potřeby brzdí, a pokud to situace dovolí znovu zrychlí na nastavenou rychlost. Tím se snižuje riziko nárazu do zadní části vozu a zlepšuje se jízdní komfort. DISTRONIC PLUS funguje v rychlostech od 0 do 200 km/h a může být aktivován stojícím vozidlem a bez vozidla jedoucího vpředu.

Součást nadstandardního balíčku Driving Assistance Plus.

 

Systém ADAPTIVE BRAKE s funkcí HOLD, asistentem rozjezdu do kopce, funkcí "Připravit" a vysoušením brzd za mokra
Tím hlavním je pro nás nejvyšší úroveň bezpečnosti cestujících. Vyzkoušené systémy vás chrání v situacích, které se mohou každý den vyskytnout v silničním provozu.


Tento brzdný systém zvyšuje jízdní pohodlí a bezpečnost. Na jedné straně pomáhá provádět kritické brzdné manévry s pomocí základní funkce protiblokovacího brzdného systému ABS, zatímco jeho praktické funkce na druhé straně usnadňují řešení jízdních situací, které se každý den opakují.

Pomocí přípravy brzd na brzdění se brzdová obložení přiblíží ke kotoučům, když řidič náhle uvolní akcelerátor. Získá se tak drahocenný čas, což zkrátí reakční dobu brzd a umožní zkrátit brzdnou dráhu.

Funkce HOLD pomáhá řidiči při zastavování na semaforech nebo v přerušovaném provozu tím, že brání neúmyslnému couvání vozu. Bude-li brzdový pedál sešlápnut po krátkou dobu, udrží si brzdný tlak, což umožní řidiči, aby sundal nohu z brzdy. Jakmile se vůz rozjede, funkce se znovu automaticky vypne.

Tento systém rovněž zasahuje tak, aby pomohl řidiči na svazích, a tím přispěl k uvolněnějšímu cestování. Asistenční funkce pro rozjezd do kopce Hill-Start Assist zabraňuje couvnutí vozu při přešlápnutí z plynu na brzdu.

K bezpečnosti nakonec ještě více přispívá funkce vysoušení brzd: Krátké brzdné impulzy, neznatelné pro řidiče, odstraňují vrstvu vody, která se vytváří na brzdových kotoučích, a lze tak podstatně zkrátit reakční čas brzd.


Aktivní systém udržování vozidla v jízdním pruhu Lane Keeping Assist (nadstandardní)
Bezpečně si udržujte směr! Tento systém je schopen rozpoznat nechtěné vyjetí z jízdního pruhu, vyslat řidiči příslušné varování (vibracemi volantu) a pomoci řidiči vrátit vozidlo do správného pruhu selektivním brzděním jednotlivých kol.


Nepozornost a únava mohou způsobit, že vyjedete ze svého jízdního pruhu, aniž byste si to uvědomili. Systém je schopen pomocí stereo kamery detekovat neúmyslné přejetí nepřerušované nebo přerušované čáry. V takovém případě bude řidič neprodleně informován pulzními vibracemi volantu.

Nebude-li řidič na varování reagovat, aktivní asistent udržování vozidla v jízdním pruhu Active Lane Keeping Assist může pomoci se zatočením vozidla do správného pruhu selektivním brzděním jednotlivých kol. Brzdění bude prováděno vždy, když vůz neúmyslně přes nepřerušovanou čáru. V případě nepřerušovaných čar dojde k brzdění pouze tehdy, jestliže radarová čidla zjistí v sousedním pruhu nebezpečí srážky, například s protijedoucími vozidly, předjíždějícími vozidly nebo jiného vozidla jedoucího stejným směrem.

Bude-li zjištěn zásah řidiče, nebo bude-li spuštěn ukazatel směru, k brzdění nedojde. Systém funguje při rychlostech 60 až 200 km/h a na přístrojové desce jej lze v menu „Asistence“ pod „Nastavením“ aktivovat/deaktivovat a upravovat jeho citlivost (standardní/adaptivní).

Součást nadstandardního balíčku Driving Assistance Plus.

 

Systém hlídání mrtvého úhlu Blind Spot Assist (nadstandardní)
Tento systém zviditelňuje jedno z největších nebezpečí silničního provozu – vozidla v mrtvém úhlu. Je schopen varovat řidiče, například v případě změny jízdního pruhu, a selektivně zabrzdit jednotlivá kola, aby zabránil možné srážce.


Radarová čidla aktivního hlídání mrtvého úhlu sledují obtížně viditelné oblasti po stranách vozu a za ním. Je-li zjištěno vozidlo v mrtvém úhlu, na příslušném vnějším zrcátku se objeví červený trojúhelník.

Jestliže řidič varování nezaznamená a bude signalizovat změnu jízdního pruhu, začne blikat varovné světlo a rozezní se zvukové varování. Jakmile i přes varování začne vůz přejíždět do jiného jízdního pruhu, systém může varovat řidiče reálným opravným brzděním, a i když ani tak nepřijde žádná reakce, dokáže aktivně přispět k vymanévrování vozu z oblasti nebezpečí.

Brzdění za účelem opravy směru jízdy funguje při rychlostech 30 až 200 km/h. Jakmile bude systém aktivní při rychlosti nad 30 km/h, bude to zobrazeno v asistenčním grafu na přístrojové desce.

Součást nadstandardního balíčku Driving Assistance Plus.

 

Asistent bdělosti řidiče ATTENTION ASSIST
Dáváme na vás pozor. Ale jen s vaší bezpečností na paměti. Naše analýzy vaší jízdy zaručují, že si nezapomenete udělat přestávku. Pro vaši vlastní bezpečnost.


Tento systém může zvýšit bezpečnost zejména na dlouhých cestách a za jízdy v noci. Systém ATTENTION ASSIST na základě činnosti řidiče rozpoznává typické příznaky únavy a vážně nepozornosti a vydává vizuální a zvuková upozornění na nastupující mikrospánek.


Brzdový asistent BAS
Systém dokáže rozpoznat nouzové zastavení provedené řidičem a ve zlomku sekundy zvýší brzdný tlak, aby se zkrátila brzdná dráha. Aby to bylo možné, Brake Assist interpretuje rychlost, při které byl sešlápnut brzdový pedál.


Asistent dynamického zatáčení ESP®
Tento systém založený na ESP zaručuje vyšší stabilitu a bezpečnost manévrování zejména při akceleraci ze zatáček. Pokud senzory ESP® zaregistrují tendenci k nedotáčivosti, mohou ji zmírnit cíleným zásahem brzd vnitřních kol.


Systém Headlamp Assist
Systém Headlamp Assist podle okolních světelných podmínek zapíná nebo vypíná tlumená světla. Tento systém může zvyšovat bezpečnost jízdy a snižovat zátěž kladenou na řidiče zejména v rychle se měnících světelných podmínkách, např. při vjezdu do tunelu nebo na vícepodlažní parkoviště.


Inteligentní systém LED světel
Dívejte se, jak se dívá váš vůz. A reaguje: Různé počasí, světelné a jízdní podmínky znamenají různé požadavky na světla vozu.


Pro lepší viditelnost na silnicích nižší třídy a dálnicích se inteligentní systém LED světel při zatáčení nebo jízdě v zatáčkách přizpůsobuje světelným a jízdním podmínkám. Systém Adaptive Highbeam Assist Plus umožňuje trvalé dálkové osvětlení vozovky před vozem, aniž by došlo k oslnění.

Protože se LED světlomety nachází blíže spektru denního světla než například xenonové světlomety, jsou šetrnější k očím řidiče. LED technologii uplatňujeme soustavně, což zajišťuje, že během životnosti vozu nebude třeba vůbec měnit žárovky.

Vybavení a doplňky na první pohled:

 • Aktivní osvětlení zatáček Active Curve Light pro velmi daleko dosahující osvětlení v zatáčkách.
 • Automatické nastavení světlometů podle počasí, světelných a jízdních podmínek pro nejlepší možný výhled v každé situaci
 • Adaptive Highbeam Assist Plus umožňuje trvalé dálkové osvětlení vozovky před vozem
 • Rozšířená funkčnost mlhových světel pro lepší orientaci za snížené viditelnosti
 • LED technologie pro nižší spotřebu energie, dlouhou životnost a příjemné bílé světlo podobné přirozenému slunečnímu svitu
 • Ukazatel směru se zapíná automaticky
 • Selektivní pokrytí světelným kuželem, aby se zabránilo oslnění protijedoucích vozidel a řidičů vozidel jedoucích vpředu
 • Variabilní tlumená světla pro venkovské silnice a dálnice


Inteligentní systém LED světel s křišťálem Swarovski (nadstandardní)
Když se posadíte do nového kupé třídy S, rozzáří se nejen vaše oči. Nový, výjimečný denní a noční design je tvořen kvalitním křišťálem Swarovski ve světlometech. Fascinující hra světel v ukazatelích směru a světlech pro jízdu ve dne je vizuálně úchvatná a podtrhuje jedinečnost tohoto vozu.


Na každém ukazateli směru se nachází 30 křišťálů Swarovski, které zdůrazňují úchvatné linie světlometů. 17 křišťálů září ve světlech pro jízdu ve dne, a to přímo za nimi.

 

Systém nočního vidění Night View Assist Plus (nadstandardní)
Zatímco je v noci objem dopravy na pouhých 20 procentech, během této doby dochází ke 40 procentům smrtelných nehod. Tento systém řidiči umožňuje, aby dříve zpozoroval lidi nebo zvířata. Jsou zřetelně znázorněni na multifunkčním displeji přístrojové desky.


Systém za tímto účelem ozařuje vozovku před vozem dvěma infračervenými lampami, které neoslňují ostatní řidiče. Pomocí infračervené kamery umístěné za čelním sklem může být celá oblast dosahu dálkových světel zobrazena jako ostrý obraz v odstínech šedé. Kamera tepelného zobrazování v mřížce chladiče umožňuje cílené varování pomocí rozlišování nevýznamných objektů, jako jsou dopravní značky nebo keře od relevantních objektů, například lidí nebo velkých zvířat.

Ty jsou na displeji zvýrazněny malými barevnými rámečky. Funkce bodového osvětlení dokáže v nebezpečné situaci opakovaně cíleně osvítit chodce, takže je řidič může zjistit dříve a oni zjistí, že jsou v nebezpečí. Standardně je obraz systému Night View zapnut automaticky po zjištění nebezpečné situace.

 

Zadní kamera s dynamickými liniemi na displeji
Zaměřte se na to podstatné: na to, co se děje před vámi. I když byste se měli ve skutečnosti dívat za sebe.


Parkování a manévrování při couvání je mnohem snadnější a bezpečnější za pomoci zadní parkovací kamery. Aktivuje se automaticky při zařazení zpátečky a ukazuje oblast za vozem (s dynamickými naváděcími čarami) na hlavním displeji. Tak má řidič nerušený přehled o jízdních manévrech. Na displeji jsou rovněž zobrazovány pohybující se a stacionární předměty.

 

Systém rozpoznávání značek Traffic Sign Assist (nadstandardní)
Systém dokáže rozpoznávat rychlostní omezení, značky „zákaz vjezdu“ a „zákaz předjíždění“ a konec jejich platnosti a zobrazuje je na přístrojové desce. Budou-li na místě vhodné značky, systém vyšle k řidiči vizuální a zvukové varování, bude-li vjíždět do jednosměrky v opačném směru.


Fáze 2: V kritických situacích

Značka Mercedes-Benz je symbolem bezpečnosti automobilů. Proto naše vozidla podporují cestující i v kritických jízdních situacích, aby byla každá jízda tak bezpečná, jak jen může být.


Protiblokovací brzdný systém (ABS)
Zejména během nouzového brzdění zaručuje protiblokovací brzdný systém (ABS) vyšší jízdní bezpečnost tím, že zabraňuje zablokování kol. To pomáhá řidiči udržovat kontrolu nad vozidlem, například během prudkých manévrů nebo při brzdění na kluzké vozovce.

Protiprokluzový systém (ASR)
Rozjezd nebo akcelerace na sněhu, mokré vozovce nebo nepevném povrchu – za těchto okolností protiprokluzový systém ASR omezuje prokluzování kol a brání sklouzávání vozidla.

Brzdový asistent BAS PLUS s asistentem Cross-Traffic (nadstandardní)
Tento preventivní systém dokáže snížit riziko nárazu do zadní části vozu a nehody s účastníky silničního provozu pohybujícími se příčně přes vozovku. Bude-li zjištěna nebezpečná situace a řidič zabrzdí, BAS PLUS dokáže podle situace zvýšit brzdný tlak, aby v ideálním případě zabránil srážce s vozidlem nebo chodcem.


Radarové senzory a stereoskopická kamera neustále zaznamenávají a hodnotí situaci před vozidlem. Přitom tento systém hodnotí nejen vozidla vpředu, ale též – až do rychlosti 72 km/h – křižující vozidla a chodce. Je-li náraz nevyhnutelný, využití plného účinku brzd co nejvíce sníží rychlost.

Součást nadstandardního balíčku Driving Assistance Plus.

Systém varování před srážkou COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS
Systém upozorní řidiče pomocí červené varovné kontrolky, jestliže bude vzdálenost od vozidla jedoucího vpředu příliš krátká. Jestliže systém zjistí nebezpečí srážky, rovněž vydá varování pomocí zvukového signálu. Poté je možné podpořit brzdění prováděné řidičem, a jestliže nebude řidič reagovat, lze vůz zpomalit nezávisle na něm.


Příliš krátká vzdálenost mezi za sebou jedoucími vozidly je jednou z hlavních příčin závažných nehod. Systém varování před srážkou COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS pomáhá minimalizovat nebezpečí nárazu do zadní části vozu a zmírňovat důsledky nehody. Jízdní asistenční systémy kombinují radarový výstražný systém pro měření vzdálenosti s brzdovým asistenčním systémem Adaptive Brake Assist a nezávislým částečným brzděním.

Pokud se vzdálenost vpředu jedoucího vozidla při rychlosti 7 až 250 km/h na několik sekund sníží pod předem nastavenou hodnotu, v přístrojové desce se rozsvítí výstražná kontrolka. Pokud se tato vzdálenost bude i nadále rychle snižovat, ozve se také kolísavý výstražný tón.

Potenciální srážku s pohybujícím se předmětem lze zjistit v rychlostech 7 až 250 km/h – a se stacionárním předmětem v rychlostech 7 až zhruba 70 km/h. Pokud řidič zareaguje nouzovým zabrzděním, může mu Adaptive Brake Assist pomoci. V případě potřeby posílí brzdný tlak a pomůže zabránit srážce, bude-li to možné.

Pokud řidič nereaguje, systém zahájí nezávislé částečné brzdění To výrazně snižuje rychlost jízdy a řidič dostane další haptické varování. Při nízkých relativních rychlostech je tento zásah dostatečný pro zabránění nárazu do zadní části vozu.

Na rozdíl od rozsahu rychlostí, kdy je v provozu systém Adaptive Brake Assist, nezávislé částečné brzdění je k dispozici při rychlostech 7 až 105 km/h pro pohybující se předměty.

Asistent prevence před kolizí - COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS na první pohled:

 • Pokud řidič nereaguje, systém zahájí nezávislé částečné brzdění
 • Adaptivní brzdový systém zvyšuje brzdný tlak
 • Kombinace upozornění na vzdálenost, posílení brzdného tlaku a nezávislého částečného brzdění
 • Vizuální varování (kontrolka) aktivní při rychlostech v rozsahu 7 až 250 km/h
 • Systém snižuje nebezpečí nárazu do zadní části vpředu jedoucího vozidla a zmírňuje následky nehody
 • Pokud se vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla bude i nadále rychle snižovat, ozve se další zvukový varovný signál


Brzdný systém PRE-SAFE® (nadstandardní)
V případě zjištění možné srážky s chodcem brzdný systém PRE-SAFE® vysílá řidiči zvukové a vizuální varování. Pokud řidič na toto varování nereaguje, tento systém může poskytnout nezávislou pomoc přímým využitím plného účinku brzd. Tímto způsobem lze zabránit nehodám nebo zmírnit jejich důsledky.

Pomocí radarových čidel s dlouhým a krátkým dosahem a stereo kamery dokáže brzda PRE-SAFE® při rychlostech 7 až 200 km/h reagovat na vozidla jedoucí vpředu a při rychlostech 7 až 72 km/h na stacionární objekty nebo pomalu se pohybující chodce.

Součást nadstandardního balíčku Driving Assistance Plus.


Brzdný systém PRE-SAFE® PLUS (nadstandardní)
Pokud hrozí náraz do vozidla vředu, toto rozšíření systému PRE-SAFE® je schopno uvést do činnosti preventivní opatření pro ochranu cestujících. Ta zahrnují varování dopravy za vozem a funkci uzamykání brzd, když vůz stojí a řidič označí, že se nemá pohybovat.


Uzamykání brzdy snižuje síly působící při nárazu na cestující tím, že sníží dopředný otřes způsobený nárazem do zadní části vozu, a pak zabrání vozu v pohybu vpřed, například na křižovatce nebo na přechodu pro chodce. To znamená, že se kromě ochrany cestujících ve vozu snižuje rovněž riziko druhotných nehod. Další funkce zahrnují zpětné předpínání pásů řidiče a spolujezdce pro jejich zajištění na místě a jejich lepší připravenost na zabránění srážce.

Součást nadstandardního balíčku Driving Assistance Plus.


Systém PRE-SAFE®
Každý vůz Mercedes-Benz se pyšní desetiletími zkušeností v bezpečnostních technologiích – což činí výskyt kritických situací ještě více nepravděpodobným. Pokud by však mělo přesto dojít ke kritické situaci, tento systém vám pomůže s preventivními a ochrannými opatřeními.


Systém PRE-SAFE® přináší kombinaci aktivní a pasivní ochrany. Bezpečnostní pásy a airbagy chrání cestující ve voze účinněji, pokud jsou jejich součástí aktivní systémy, jako například pakety asistence řízení nebo asistent brzdění Brake Assist.

Systém PRE-SAFE® vyhodnocuje senzorické údaje z dalších systémů, jako například Electronic Stability Program ESP® a Brake Assist system BAS, a dokáže rozeznat situace jako je například výraznou přetáčivost nebo nedotáčivost vozu a nouzové brzdění.

Systém je schopen rozeznat kritické situace při řízení předem a zahájit preventivní kroky pro ochranu cestujících v případě hrozící nehody. K těmto krokům patří například zpětné předpínání pásů na předních sedadlech a automatické zavření všech otevřených oken.

Systém má následující funkce:

 • Zvyšuje bezpečnost cestujících nasazením ochranných mechanismů
 • Chrání cestující ve voze před předměty, které mohou vlétnout do vozu
 • Posiluje ochranný účinek bezpečnostních pásů a airbagů (v závislosti na modelu vozu a další výbavě)
 • Fáze 3: Při nehodě
 • Automobily značky Mercedes-Benz mají mnoho bezpečnostních systémů, které zabraňují nehodám. Pokud by však došlo na nejhorší, lze aktivovat komplexní bezpečnostní systémy, které poskytnou všem cestujícím ve vozidle nejlepší možnou ochranu.


Airbagy pro řidiče a spolujezdce se zdokonalenou adaptivitou airbagu spolujezdce
Vozy Mercedes-Benz nabízejí hojnost bezpečnostních technologií. Některé z nich jste dosud nespatřili. A to je v pořádku, protože zde jsou jen pro ty nejhorší scénáře. Aby chránily vás a vaše cestující.


V případě srážky pomáhají airbagy chránit horní části trupu a hlavy řidiče a spolujezdce. Rovněž pomáhají stabilizovat celé tělo. To může zmírnit riziko vážných úrazů při nehodě. Nafouknutí airbagů je úměrné síle nárazu.

Oba airbagy se nafukují na dvakrát. Rozšíření adaptivní kvality airbagu spolujezdce zaručují jeho nafouknutí v souladu s potřebou – podle polohy sedadla a postavy spolujezdce.

Airbag pro spolujezdce je možné deaktivovat po namontování speciální dětské sedačky s transpondérem.


Aktivní kapota motoru
Po čelním nárazu do chodce nebo cyklisty se kapota zvedne. Vyšší světlá výška mezi kapotou a komponenty v motorovém prostoru vytváří další deformační zónu absorbující náraz dříve, čímž zmírňuje riziko zranění.


Boční airbagy pro řidiče a spolujezdce (kombinovaný hrudní/kolenní airbag)
V případě boční srážky pomáhají boční airbagy chránit horní části trupu a pánevní části těla řidiče a spolujezdce. Rovněž pomáhají stabilizovat celé tělo. To může zmírnit riziko vážných úrazů při nehodě.


Zadní airbagy, vlevo a vpravo
Hruď cestujících na zadních sedadlech je při boční srážce chráněna bočními airbagy. Jsou integrovány do zadních bočních panelů a rozvíjí se ve výšce hrudi mezi bokem vozu a cestujícími.


Okenní airbagy
Při bočním nárazu okenní airbagy pokrývají boční okna a pomáhají snižovat riziko nárazu hlavy do bočních stran vozidla nebo předmětů, které do vozidla mohou vniknout. Chrání řidiče a spolujezdce.


Fáze 4: Po nehodě

Za účelem omezení následných škod po nehodě a poskytnutí pomoci záchranné službě se spustí několik různých systémů v závislosti na typu a závažnosti nehody:


Nejlepší možná ochrana: Lze automaticky vypnout motor a přerušit přívod paliva.
Nápadné osvětlení: Lze automaticky aktivovat výstražná světla a nouzové vnitřní osvětlení, aby se zabránilo dalším nehodám a rychleji se našlo havarované vozidlo.
Opatření, která pomohou záchranářům: Integrované spoje mezi karoserií a dveřmi usnadní otevření dveří po čelním nárazu. Dveře lze automaticky odemknout, aby měli záchranáři přístup k cestujícím.
Přímé spojení: Systém nouzového volání Mercedes-Benz dokáže automaticky uskutečnit hovor pomocí připojeného mobilního telefonu, jakmile zádržný systém rozpozná nehodu. Do nouzového call centra Mercedes-Benz předá údaje GPS o poloze a další informace. Pak bude možné s call centrem hovořit.
Když jde o záchranu cestujících po nehodě, záleží na každé sekundě. Proto společnost Daimler vymyslela nálepku pro záchranáře, drobnou, ovšem efektivní inovaci, která poskytuje záchranným službám okamžitý přístup k designovým detailům vozu významným pro bezpečnost přímo na místě nehody. Nálepky s QR kódem jsou připevněny na víčko palivové nádrže vozu a na sloupku B na opačné straně. Lze je snadno dovybavit a jsou součástí řad specifikací pro všechna nová vozidla. V případě nouze může personál záchranných služeb naskenovat QR kód chytrým telefonem nebo tabletem pro rychlý a spolehlivý přístup k příslušné kartě pro záchranáře, která jim usnadní jejich práci.[1]


Společnost Mercedes-Benz vydala vícejazyčné Záchranné pokyny pro záchranné služby, které jsou po celém světě k dispozici na internetu jako zdroj informací pro záchranné služby.


[1] Požadavek: aktivní připojení k internetu.

 

Výbava a příslušenství

 Standardní vybavení vozu S kupé

 Dostupnost vybavení závisí na vybraném motoru a konfiguraci. Podrobnosti naleznete v informaci o vybavení každého modelu.


Výbavové balíčky
Paměťový balíček
Systém pohonu a odpružení
7G-TRONIC PLUS, včetně volicí páčky DIRECT SELECT a řadicích pádel pod volantem
AIRMATIC
Vysoce výkonný kompozitní brzdový systém s brzdovými kotouči o rozměrech 390 x 36 milimetrů vpředu a kotouči o rozměrech 360 x 26 milimetrů vzadu.
Sedmistupňová sportovní převodovka AMG SPEEDSHIFT MCT
Sportovní výfukový systém AMG s ovládáním zvuku a se dvěma dvojitými chromovanými koncovkami výfuků
Sportovní řízení AMG s proměnlivou charakteristikou
Sportovní odpružení AMG, jehož základem je AIRMATIC
Systém Direct-Steer s posilovačem řízení citlivým na rychlost a variabilním převodovým poměrem řízení
Funkce ECO start/stop
Spínač pro nastavení odpružení
Bezpečnost
Systém ADAPTIVE BRAKE s funkcí HOLD, asistentem rozjezdu do kopce, funkcí "Připravit" a vysoušením brzd za mokra
Adaptivní brzdová světla
Airbagy pro řidiče a spolujezdce se zdokonalenou adaptivitou airbagu spolujezdce
Aktivní kapota s ochranou chodců
Aktivní parkovací asistent, včetně systému PARKTRONIC
Asistent bdělosti řidiče ATTENTION ASSIST
Brzdový asistenční systém BAS s posilovačem brzd po detekci nouzového zastavení
Displej varující před opotřebením brzd
Systém varování před srážkou COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS
Elektronický stabilizační systém (ESP®)
Asistent dynamického zatáčení ESP®
Systém Headlamp Assist
Elektrická parkovací brzda s automatickým uvolnění při rozjezdu
Zadní světla s technologií LED
Automatická funkce ztlumení vnějších a vnitřních zrcátek na straně řidiče
Zabezpečovací body ISOFIX a zabezpečovací body TopTether vzadu
Systém PRE-SAFE®
Systém kontroly tlaku pneumatik
Zadní kamera
Crosswind Assist
Ukazatel servisních intervalů ASSYST
Trojbodové bezpečnostní pásy
Boční airbagy pro řidiče a spolujezdce (kombinovaný hrudní/kolenní airbag)
Zadní airbagy, vlevo a vpravo
Okenní airbagy
Multimediální systémy a navigace
COMAND Online
Digitální uživatelská příručka pro COMAND Online
Reproduktory s předním basovým reproduktorem
Live Traffic Information
Mediální rozhraní
Systém nouzového volání Mercedes-Benz
Exteriér
Nápis V8 BITURBO
Výfukový systém s viditelnou koncovkou výfuku
Mřížka chladiče AMG se stříbrnými chromovými žaluziemi a nápisem AMG
Tvar karoserie AMG
Elektricky sklápěná vnější zrcátka
Šedé brzdové třmeny s nápisem „AMG“
Diamantová mřížka, černá s jednou žaluzií
Chromovaný elektronický klíč, hlavní klíč s emblémem AMG
Čtyři elektricky ovládaná okna s jednodotekovým ovládáním a funkcí automatického opětovného spouštění
Vyhřívané zadní sklo s časovým spínačem
Funkce startování KEYLESS-GO
Dálkové otevírání víka zavazadelníku
Dálkové uzavírání víka zavazadelníku
Integrované LED ukazatele ve vnějších zrcátkách
Inteligentní systém LED světel
MAGIC VISION CONTROL
Metalický lak
Panoramatická střecha
Sada nářadí pro výměnu pneumatik
Čelní sklo s dešťovým senzorem
Elektrické zavírání dveří a krytu zavazadelníku
Plně nastavitelná zarážka dveří
Ambientní osvětlení ve vnějších zrcátkách
Nemetalický lak
Determální laminované bezpečnostní sklo izolující hluk a odrážející infračervené paprsky
Interiér
Trojramenný multifunkční sportovní volant se 12 tlačítky v kůži Nappa s děrovanými vložkami v místě uchopení a plochou spodní částí
Úložná schránka za loketní opěrkou
Úložný prostor s roletou ve středové konzole s roletou
Ambientní osvětlení se sedmi barevnými atmosférami
Prahové lišty AMG z leštěné nerezové oceli a nápisem AMG
Podlahové rohože AMG s nápisem AMG
Přístrojová deska AMG s barevným TFT displejem s úhlopříčkou 31,2 cm, včetně hlavního menu AMG a startovního displeje AMG
Trojramenný sportovní volant AMG v kůži Nappa s děrovanými vložkami v místě uchopení, plochou spodní částí a nápisem AMG
Sportovní pedály AMG
Sportovní sedadla AMG se specifickým vzorem čalounění V8, optimalizovanou boční oporou a vytlačeným znakem AMG na opěrkách zad předních a zadních sedadel
Emblém AMG vytlačený na přední střední loketní opěrce
Sklopné loketní opěrky pro řidiče a spolujezdce s úložným prostorem
Automatická deaktivace airbagu spolujezdce
Přihrádka na brýle
Panely na prazích dveří s nápisem "Mercedes-Benz"
Úložný prostor v opěrce na ruce zadních sedadel s krytem
Stavový displej bezpečnostních pásů zadních sedadel na přístrojové desce
Velurové podlahové rohožky
Sítě na zavazadla na levé a pravé straně zavazadlového prostoru
Podavače bezpečnostních pásů
Přihrádka na rukavice
Kapsy na mapy na sedadlech řidiče a spolujezdce
Pruh suchého zipu v zavazadlovém prostoru
Automatická klimatizace THERMOTRONIC
Přístrojová deska s TFT barevným displejem s úhlopříčkou 31,2 centimetru a displejem ECO
Zadní opěrky hlavy
Exteriérová ochrana prahu nákladového prostoru z nerezové oceli
Elektricky seřiditelný sloupek řízení
Kombinovaná předozadní středová konzola
Síť na balíčky v prostoru pro nohy cestujících
Kožené čalounění
Čalounění z kůže Nappa
Cestovní počítač
Sluneční clony
Zásuvka, 12 V
Tempomat s variabilním omezovačem rychlosti SPEEDTRONIC
Elektricky nastavitelná přední sedadla
Lemování z hnědého ořechového dřeva, vysoký lesk

 

Aktivní řízení

Inteligentní řízení vozu

Na cestě k řízení bez nehod.
To, co před deseti lety začalo technologií PRE-SAFE® a pokračovalo systémem DISTRONIC PLUS, se nyní stalo novou dimenzí řízení vozu: Inteligentní řízení Mercedes-Benz – komfort a bezpečnost jsou nyní lépe zabezpečeny. Prohlédněte si a osahejte nové kupé třídy S.

Díky síťovému propojení – naši experti na bezpečnost tomu říkají „senzorová fúze“ – inteligentní asistenční systémy mají přístup k mnoha údajům z čidel a systému. Analyzují celkovou situaci a díky vylepšeným čidlům pro okolí jsou ještě lepší při rozpoznávání nebezpečí v silničním provozu.

Dostupnost výbavy závisí na vybraném motoru a konfiguraci. Podrobnosti naleznete v informaci o vybavení každého modelu.


360° kamera (nadstandardní)
Nyní budete mít při manévrování úplný přehled, což vám velmi usnadní parkování. „Virtuální pohled“ vytvářený záběry kamery pokrývá oblast zhruba tří metrů před a za vozem a zhruba 2,5 metru na každé straně. V jiných pohledech jsou ztlumeny pomocné linie, aby se usnadnilo parkování.


Tento systém pomocí čtyř propojených kamer umožňuje parkování a manévrování s realistickým výhledem do všech stran. Vůz a jeho okolí je možné zobrazit na displeji systému COMAND Online z ptačího pohledu a řidič vidí překážky nacházející se pod úrovní oken. To pomáhá například při najíždění na obrubníky.

Kamera otáčející se v úhlu 360° je aktivována po zařazení zpátečky, stisknutím příslušného tlačítka, nebo přes menu systému COMAND Online. Pohledy se přepínají automaticky, například při přeřazení z dopředných na zpětné rychlostní stupně, a lze je rovněž zvolit individuálně. Kamera umístěná vzadu je chráněna před znečištěním velkou hvězdou Mercedes na víku zavazadelníku. Po aktivaci kamery otáčející se v úhlu 360° se hvězda elektricky vyklopí směrem nahoru.

Kontrola vzdálenosti DISTRONIC PLUS se systémy STEER CONTROL a Stop & Go Pilot (nadstandard)

Tento systém pro podporu jízdy pomáhá řidiči udržovat bezpečnou vzdálenost za vozidly vpředu a udržovat vozidlo ve středu jízdního pruhu. DISTRONIC PLUS s funkcemi STEER CONTROL a Stop & Go Pilot vám usnadňují život, zejména na dlouhých cestách a při popojíždění v koloně.


Radarový systém v případě potřeby brzdí, a pokud to situace dovolí znovu zrychlí na nastavenou rychlost. Tím se snižuje riziko nárazu do zadní části vozu a zlepšuje se jízdní komfort. DISTRONIC PLUS funguje v rychlostech od 0 do 200 km/h a může být aktivován stojícím vozidlem a bez vozidla jedoucího vpředu.

Součást nadstandardního balíčku Driving Assistance Plus.

 

Systém ADAPTIVE BRAKE s asistentem rozjezdu do kopce, funkcí "Připravit", vysoušením brzd a funkcí HOLD
Tím hlavním je pro nás nejvyšší úroveň bezpečnosti cestujících. Vyzkoušené systémy vás chrání v situacích, které se mohou každý den vyskytnout v silničním provozu.


Tento brzdný systém zvyšuje jízdní pohodlí a bezpečnost. Na jedné straně pomáhá provádět kritické brzdné manévry s pomocí základní funkce protiblokovacího brzdného systému ABS, zatímco jeho praktické funkce na druhé straně usnadňují řešení jízdních situací, které se každý den opakují.

Pomocí přípravy brzd na brzdění se brzdová obložení přiblíží ke kotoučům, když řidič náhle uvolní akcelerátor. Získá se tak drahocenný čas, což zkrátí reakční dobu brzd a umožní zkrátit brzdnou dráhu.

Funkce HOLD pomáhá řidiči při zastavování na semaforech nebo v přerušovaném provozu tím, že brání neúmyslnému couvání vozu. Bude-li brzdový pedál sešlápnut po krátkou dobu, udrží si brzdný tlak, což umožní řidiči, aby sundal nohu z brzdy. Jakmile se vůz rozjede, funkce se znovu automaticky vypne.

Tento systém rovněž zasahuje tak, aby pomohl řidiči na svazích, a tím přispěl k uvolněnějšímu cestování. Asistenční funkce pro rozjezd do kopce Hill-Start Assist zabraňuje couvnutí vozu při přešlápnutí z plynu na brzdu.

K bezpečnosti nakonec ještě více přispívá funkce vysoušení brzd: Krátké brzdné impulzy, neznatelné pro řidiče, odstraňují vrstvu vody, která se vytváří na brzdových kotoučích, a lze tak podstatně zkrátit reakční čas brzd.


Aktivní parkovací asistent
Aktivní parkovací asistent usnadňuje nalezení parkovacího místa, stejně jako parkování a ponechání prostoru vedle vozidla a za ním. Automaticky navádí vůz na parkovací místa a přebírá za řidiče řízení a brzdění.


Aktivní parkovací asistent se automaticky použije při jízdě vpřed při rychlostech vyšších než 35 km/h. Pojede-li vůz pomaleji než 30 km/h, systém oznámí symbolem „P“ a směrovou šipkou na multifunkčním displeji přístrojové desky, že nalezl vhodné parkovací místo. Se standardním nastavením systém sleduje pravou stranu vozovky, při zapnutí levého směrového ukazatele rovněž levou stranu vozovky.

Jestliže řidič zařadí zpátečku, potvrdí zobrazený výběr parkování a nepojede-li rychleji než 10 km/h, provede aktivní parkovací asistent parkovací manévr sám. Řidič musí pouze ovládat pedály plynu a brzdy; parkování bude dokončeno pomocí maximálně sedmi pohybů. Řidič může kdykoliv zasáhnout a parkovací manévr opravit. Elektronický parkovací asistent PARKTRONIC sleduje prostor před přední a zadní částí vozu během manévrování a varuje řidiče, zjistí-li možnost kolize. Je aktivní při rychlostech do 18 km/h.

Aktivní parkovací asistent na první pohled:

 • 12 ultrazvukových čidel pro přesné informace
 • Výpočet vhodné příjezdové dráhy z aktuální pozice vozu
 • Řidič může kdykoliv zasáhnout (pak bude aktivní parkovací asistent automaticky deaktivován)
 • Je možné parkování i na malých parkovacích místech a pomocí několika pohybů
 • ON/OFF vypínač funkce PARKTRONIC na středové konzole
 • Snižuje napětí řidiče, protože mu pomáhá s hledáním parkovacího místa
 • Pohodlný příjezd na parkovací místo a odjezd z něj díky aktivnímu řízení a zapojení brzd
 • Vizuální zobrazení na palubní desce a zadním čalounění střechy
 • PARKTRONIC poskytuje vizuální a zvukové výstrahy před překážkami nacházejícími se před a za vozidlem a pomáhá předcházet poškození při manévrování
 • Aktivní systém udržování vozidla v jízdním pruhu Lane Keeping Assist (nadstandardní)
 • Bezpečně si udržujte směr! Tento systém je schopen rozpoznat nechtěné vyjetí z jízdního pruhu, vyslat řidiči příslušné varování (vibracemi volantu) a pomoci řidiči vrátit vozidlo do správného pruhu selektivním brzděním jednotlivých kol.


Nepozornost a únava mohou způsobit, že vyjedete ze svého jízdního pruhu, aniž byste si to uvědomili. Systém je schopen pomocí stereo kamery detekovat neúmyslné přejetí nepřerušované nebo přerušované čáry. V takovém případě bude řidič neprodleně informován pulzními vibracemi volantu.

Nebude-li řidič na varování reagovat, aktivní asistent udržování vozidla v jízdním pruhu Active Lane Keeping Assist může pomoci se zatočením vozidla do správného pruhu selektivním brzděním jednotlivých kol. Brzdění bude prováděno vždy, když vůz neúmyslně přes nepřerušovanou čáru. V případě nepřerušovaných čar dojde k brzdění pouze tehdy, jestliže radarová čidla zjistí v sousedním pruhu nebezpečí srážky, například s protijedoucími vozidly, předjíždějícími vozidly nebo jiného vozidla jedoucího stejným směrem.

Bude-li zjištěn zásah řidiče, nebo bude-li spuštěn ukazatel směru, k brzdění nedojde. Systém funguje při rychlostech 60 až 200 km/h a na přístrojové desce jej lze v menu „Asistence“ pod „Nastavením“ aktivovat/deaktivovat a upravovat jeho citlivost (standardní/adaptivní).

Součást nadstandardního balíčku Driving Assistance Plus.

 


Systém hlídání mrtvého úhlu Blind Spot Assist (nadstandardní)
Tento systém zviditelňuje jedno z největších nebezpečí silničního provozu – vozidla v mrtvém úhlu. Je schopen varovat řidiče, například v případě změny jízdního pruhu, a selektivně zabrzdit jednotlivá kola, aby zabránil možné srážce.


Radarová čidla aktivního hlídání mrtvého úhlu sledují obtížně viditelné oblasti po stranách vozu a za ním. Je-li zjištěno vozidlo v mrtvém úhlu, na příslušném vnějším zrcátku se objeví červený trojúhelník.

Jestliže řidič varování nezaznamená a bude signalizovat změnu jízdního pruhu, začne blikat varovné světlo a rozezní se zvukové varování. Jakmile i přes varování začne vůz přejíždět do jiného jízdního pruhu, systém může varovat řidiče reálným opravným brzděním, a i když ani tak nepřijde žádná reakce, dokáže aktivně přispět k vymanévrování vozu z oblasti nebezpečí.

Brzdění za účelem opravy směru jízdy funguje při rychlostech 30 až 200 km/h. Jakmile bude systém aktivní při rychlosti nad 30 km/h, bude to zobrazeno v asistenčním grafu na přístrojové desce.

Součást nadstandardního balíčku Driving Assistance Plus.

 

Asistent bdělosti řidiče ATTENTION ASSIST
Dáváme na vás pozor. Ale jen s vaší bezpečností na paměti. Naše analýzy vaší jízdy zaručují, že si nezapomenete udělat přestávku. Pro vaši vlastní bezpečnost.


Tento systém může zvýšit bezpečnost zejména na dlouhých cestách a za jízdy v noci. Systém ATTENTION ASSIST na základě činnosti řidiče rozpoznává typické příznaky únavy a vážně nepozornosti a vydává vizuální a zvuková upozornění na nastupující mikrospánek.


Brzdový asistent BAS PLUS s asistentem Cross-Traffic (nadstandardní)
Tento preventivní systém dokáže snížit riziko nárazu do zadní části vozu a nehody s účastníky silničního provozu pohybujícími se příčně přes vozovku. Bude-li zjištěna nebezpečná situace a řidič zabrzdí, BAS PLUS dokáže podle situace zvýšit brzdný tlak, aby v ideálním případě zabránil srážce s vozidlem nebo chodcem.


Radarové senzory a stereoskopická kamera neustále zaznamenávají a hodnotí situaci před vozidlem. Přitom tento systém hodnotí nejen vozidla vpředu, ale též – až do rychlosti 72 km/h – křižující vozidla a chodce. Je-li náraz nevyhnutelný, využití plného účinku brzd co nejvíce sníží rychlost.

Součást nadstandardního balíčku Driving Assistance Plus.

Brzdový asistent BAS
Systém dokáže rozpoznat nouzové zastavení provedené řidičem a ve zlomku sekundy zvýší brzdný tlak, aby se zkrátila brzdná dráha. Aby to bylo možné, Brake Assist interpretuje rychlost, při které byl sešlápnut brzdový pedál.


Systém varování před srážkou COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS
Systém upozorní řidiče pomocí červené varovné kontrolky, jestliže bude vzdálenost od vozidla jedoucího vpředu příliš krátká. Jestliže systém zjistí nebezpečí srážky, rovněž vydá varování pomocí zvukového signálu. Poté je možné podpořit brzdění prováděné řidičem, a jestliže nebude řidič reagovat, lze vůz zpomalit nezávisle na něm.


Příliš krátká vzdálenost mezi za sebou jedoucími vozidly je jednou z hlavních příčin závažných nehod. Systém varování před srážkou COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS pomáhá minimalizovat nebezpečí nárazu do zadní části vozu a zmírňovat důsledky nehody. Jízdní asistenční systémy kombinují radarový výstražný systém pro měření vzdálenosti s brzdovým asistenčním systémem Adaptive Brake Assist a nezávislým částečným brzděním.

Pokud se vzdálenost vpředu jedoucího vozidla při rychlosti 7 až 250 km/h na několik sekund sníží pod předem nastavenou hodnotu, v přístrojové desce se rozsvítí výstražná kontrolka. Pokud se tato vzdálenost bude i nadále rychle snižovat, ozve se také kolísavý výstražný tón.

Potenciální srážku s pohybujícím se předmětem lze zjistit v rychlostech 7 až 250 km/h – a se stacionárním předmětem v rychlostech 7 až zhruba 70 km/h. Pokud řidič zareaguje nouzovým zabrzděním, může mu Adaptive Brake Assist pomoci. V případě potřeby posílí brzdný tlak a pomůže zabránit srážce, bude-li to možné.

Pokud řidič nereaguje, systém zahájí nezávislé částečné brzdění To výrazně snižuje rychlost jízdy a řidič dostane další haptické varování. Při nízkých relativních rychlostech je tento zásah dostatečný pro zabránění nárazu do zadní části vozu.

Na rozdíl od rozsahu rychlostí, kdy je v provozu systém Adaptive Brake Assist, nezávislé částečné brzdění je k dispozici při rychlostech 7 až 105 km/h pro pohybující se předměty.

Asistent prevence před kolizí - COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS na první pohled:

 • Pokud řidič nereaguje, systém zahájí nezávislé částečné brzdění
 • Adaptivní brzdový systém zvyšuje brzdný tlak
 • Kombinace upozornění na vzdálenost, posílení brzdného tlaku a nezávislého částečného brzdění
 • Vizuální varování (kontrolka) aktivní při rychlostech v rozsahu 7 až 250 km/h
 • Systém snižuje nebezpečí nárazu do zadní části vpředu jedoucího vozidla a zmírňuje následky nehody
 • Pokud se vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla bude i nadále rychle snižovat, ozve se další zvukový varovný signál


Asistent dynamického zatáčení ESP®
Tento systém založený na ESP zaručuje vyšší stabilitu a bezpečnost manévrování zejména při akceleraci ze zatáček. Pokud senzory ESP® zaregistrují tendenci k nedotáčivosti, mohou ji zmírnit cíleným zásahem brzd vnitřních kol.


Systém Headlamp Assist
Systém Headlamp Assist podle okolních světelných podmínek zapíná nebo vypíná tlumená světla. Tento systém může zvyšovat bezpečnost jízdy a snižovat zátěž kladenou na řidiče zejména v rychle se měnících světelných podmínkách, např. při vjezdu do tunelu nebo na vícepodlažní parkoviště.


Inteligentní systém LED světel
Dívejte se, jak se dívá váš vůz. A reaguje: Různé počasí, světelné a jízdní podmínky znamenají různé požadavky na světla vozu.


Pro lepší viditelnost na silnicích nižší třídy a dálnicích se inteligentní systém LED světel při zatáčení nebo jízdě v zatáčkách přizpůsobuje světelným a jízdním podmínkám. Systém Adaptive Highbeam Assist Plus umožňuje trvalé dálkové osvětlení vozovky před vozem, aniž by došlo k oslnění.

Protože se LED světlomety nachází blíže spektru denního světla než například xenonové světlomety, jsou šetrnější k očím řidiče. LED technologii uplatňujeme soustavně, což zajišťuje, že během životnosti vozu nebude třeba vůbec měnit žárovky.

Vybavení a doplňky na první pohled:

 • Aktivní osvětlení zatáček Active Curve Light pro velmi daleko dosahující osvětlení v zatáčkách.
 • Automatické nastavení světlometů podle počasí, světelných a jízdních podmínek pro nejlepší možný výhled v každé situaci
 • Adaptive Highbeam Assist Plus umožňuje trvalé dálkové osvětlení vozovky před vozem
 • Rozšířená funkčnost mlhových světel pro lepší orientaci za snížené viditelnosti
 • LED technologie pro nižší spotřebu energie, dlouhou životnost a příjemné bílé světlo podobné přirozenému slunečnímu svitu
 • Ukazatel směru se zapíná automaticky
 • Selektivní pokrytí světelným kuželem, aby se zabránilo oslnění protijedoucích vozidel a řidičů vozidel jedoucích vpředu
 • Variabilní tlumená světla pro venkovské silnice a dálnice


Systém nočního vidění Night View Assist Plus (nadstandardní)
Zatímco je v noci objem dopravy na pouhých 20 procentech, během této doby dochází ke 40 procentům smrtelných nehod. Tento systém řidiči umožňuje, aby dříve zpozoroval lidi nebo zvířata. Jsou zřetelně znázorněni na multifunkčním displeji přístrojové desky.


Systém za tímto účelem ozařuje vozovku před vozem dvěma infračervenými lampami, které neoslňují ostatní řidiče. Pomocí infračervené kamery umístěné za čelním sklem může být celá oblast dosahu dálkových světel zobrazena jako ostrý obraz v odstínech šedé. Kamera tepelného zobrazování v mřížce chladiče umožňuje cílené varování pomocí rozlišování nevýznamných objektů, jako jsou dopravní značky nebo keře od relevantních objektů, například lidí nebo velkých zvířat.

Ty jsou na displeji zvýrazněny malými barevnými rámečky. Funkce bodového osvětlení dokáže v nebezpečné situaci opakovaně cíleně osvítit chodce, takže je řidič může zjistit dříve a oni zjistí, že jsou v nebezpečí. Standardně je obraz systému Night View zapnut automaticky po zjištění nebezpečné situace.

 

Brzdný systém PRE-SAFE® PLUS (nadstandardní)
Pokud hrozí náraz do vozidla vředu, toto rozšíření systému PRE-SAFE® je schopno uvést do činnosti preventivní opatření pro ochranu cestujících. Ta zahrnují varování dopravy za vozem a funkci uzamykání brzd, když vůz stojí a řidič označí, že se nemá pohybovat.


Uzamykání brzdy snižuje síly působící při nárazu na cestující tím, že sníží dopředný otřes způsobený nárazem do zadní části vozu, a pak zabrání vozu v pohybu vpřed, například na křižovatce nebo na přechodu pro chodce. To znamená, že se kromě ochrany cestujících ve vozu snižuje rovněž riziko druhotných nehod. Další funkce zahrnují zpětné předpínání pásů řidiče a spolujezdce pro jejich zajištění na místě a jejich lepší připravenost na zabránění srážce.

Součást nadstandardního balíčku Driving Assistance Plus.


Systém PRE-SAFE®
Každý vůz Mercedes-Benz se pyšní desetiletími zkušeností v bezpečnostních technologiích – což činí výskyt kritických situací ještě více nepravděpodobným. Pokud by však mělo přesto dojít ke kritické situaci, tento systém vám pomůže s preventivními a ochrannými opatřeními.


Systém PRE-SAFE® přináší kombinaci aktivní a pasivní ochrany. Bezpečnostní pásy a airbagy chrání cestující ve voze účinněji, pokud jsou jejich součástí aktivní systémy, jako například pakety asistence řízení nebo asistent brzdění Brake Assist.

Systém PRE-SAFE® vyhodnocuje senzorické údaje z dalších systémů, jako například Electronic Stability Program ESP® a Brake Assist system BAS, a dokáže rozeznat situace jako je například výraznou přetáčivost nebo nedotáčivost vozu a nouzové brzdění.

Systém je schopen rozeznat kritické situace při řízení předem a zahájit preventivní kroky pro ochranu cestujících v případě hrozící nehody. K těmto krokům patří například zpětné předpínání pásů na předních sedadlech a automatické zavření všech otevřených oken.

Systém má následující funkce:

 • Zvyšuje bezpečnost cestujících nasazením ochranných mechanismů
 • Chrání cestující ve voze před předměty, které mohou vlétnout do vozu
 • Posiluje ochranný účinek bezpečnostních pásů a airbagů (v závislosti na modelu vozu a další výbavě)
 • Crosswind Assist
 • V silných nárazech bočního větru může tento systém pomoci řidiči udržet vůz v jízdním pruhu. Cílené brzdění výrazně omezuje boční driftování vozu. To zvyšuje řidičův pocit bezpečí a pomáhá předcházet nesprávným reakcím.


Systém rozpoznávání značek Traffic Sign Assist (nadstandardní)
Systém dokáže rozpoznávat rychlostní omezení, značky „zákaz vjezdu“ a „zákaz předjíždění“ a konec jejich platnosti a zobrazuje je na přístrojové desce. Budou-li na místě vhodné značky, systém vyšle k řidiči vizuální a zvukové varování, bude-li vjíždět do jednosměrky v opačném směru.

 

AMG

Čistá síla špičkového vozu

S novým vozem S 63 AMG 4MATIC bude v nejlepší (vysoce výkonné) společnosti. Jeho agilní osmiválcový motor dodává výkon až 430 kW a úroveň točivého momentu až 900 newtonmetrů. Tyto hodnoty jsou hudbou pro uši opravdových automobilových nadšenců.

Ale je zde něco, co zní ještě lépe: Jestliže jemně stlačíte pedál plynu směrem k podlaze, rozvine se bohatý sytý zvukový koberec s emocionálním podnětem, který se vám dostane přímo pod kůži. A zvuk systému pohonu se diskrétně drží zpátky v normálním provozu.

Podobně extrémně ujišťující: Díky standardnímu systému pohonu všech kol 4MATIC s jeho mimořádně sportovním nastavením v novém kupé S 63 AMG se tento vůz drží přímo a se silným kontaktem s vozovkou.


Exteriér – dechberoucí atletičnost.

Designový jazyk nového kupé třídy S vyjadřující dynamiku je ještě více zdůrazněn jeho působivým designem AMG.

Jeho atletické tvary jsou zdůrazněny specifickým AMG designem předního spoileru, bočních panelů na prazích dveří a zadního spoileru, to vše s vysoce kvalitním vykládáním ze stříbrného chromu. Dalšími vizuálními přednostmi jsou 10-loukoťová kovaná kola AMG a sportovní výfukový systém AMG.

Exteriér na první pohled:

 • Nápis "V8 BITURBO" po stranách předních blatníků
 • 10-loukoťová kovaná kola AMG v titanové šedé barvě s vysoce lesklým lakem, pneumatikami velikosti 255/45 R 19 na 8,5 J x 19 na přední nápravě a pneumatikami o velikosti 285/40 R 19 na 9,5 J x 19 na zadní nápravě.
 • Přední spoiler AMG v barvě karoserie s designem A-křídla
 • Zadní spoiler AMG se stříbrným chromovým prvkem lemování a nápisem „AMG“
 • Panely na prazích dveří A?G se stříbrným chromovým vykládáním
 • Mřížka chladiče AMG se stříbrnými chromovými dvojitými žaluziemi
 • Sportovní výfukový systém AMG se dvěma chromovanými koncovkami výfuků s designem pro osmiválce integrované do nárazníku, zvuk lze regulovat ovládáním režimu převodovky
 • Zadní splitter se stříbrným chromovým lakem
 • Mřížka sání chladicího vzduchu s vysoce lesklým černým lakem
 • Velké otvory sání chladicího vzduchu s winglety s vysoce lesklým černým lakem pro lepší vedení chladicího vzduchu
 • Proužek lemování A-křídla se stříbrným chromovým lakem


Interiér – luxusnější, sportovnější.

Interiér nového kupé S 63 AMG nabízí ideální prostředí pro jedinečné lidi s vášní pro výkon a rozvinutý smysl pro kvalitní věci v životě.

Kombinace stylového sportovního designu, ušlechtilých materiálů a sofistikovaných detailů se projevuje na přístrojové desce AMG s jejím tachometrem se stupnicí do 330 km/h, včetně hlavního menu AMG a startovním displejem AMG, a rovněž u sportovních sedadel AMG v kůži Nappa s kontrastním stehováním a emblémem AMG vytlačeným na loketní opěrce přední středový konzoly.

K luxusnímu sportovnímu charakteru interiéru vozu přispívají i panely na prazích dveří AMG, podlahové rohože AMG a sportovní pedály AMG. Vysoce kvalitní vzhled může být dále zdokonalen nadstandardním Exkluzivním balíčkem.

Interiér v kostce:

 • Panely na prazích dveří s nápisem „AMG“
 • Velurové rohožky s nápisem AMG s vyšitým nápisem „AMG“
 • Přístrojová deska AMG s tachometrem se stupnicí do 330 km/h a barevným TFT displejem s úhlopříčkou 31,2 cm, včetně hlavního menu AMG a startovního displeje AMG
 • Ovládání režimu převodovky AMG s režimem manuálního řazení
 • Trojramenný multifunkční sportovní volant v kůži Nappa s děrovanými vložkami v místě uchopení, 12 multifunkčními tlačítky, obložením airbagu v kůži Nappa, sponou s nápisem „AMG“, dekorativním stehováním a stříbrnými řadícími pádly
 • Sportovní pedály AMG z leštěné nerezové oceli s pryžovými výstupky
 • Sportovní sedadla AMG s děrovanou kůží Nappa a optimalizovanou boční oporou a designem AMG určeným pro osmiválce, paspulkami a znakem AMG na předních a zadních opěrkách hlavy
 • Loketní opěrky v kůži Nappa na přední středové konzole s vytlačeným emblémem AMG
 • Chromovaný elektronický klíč, hlavní klíč s emblémem „AMG“


Konstrukce – zažijte a užijte si jeho dynamiky.
Nové kupé S 63 AMG spojuje působivý výkon a vysokou účinnost společně s vysokou dynamikou řízení a prvotřídním komfortem.

Přesvědčivá tvrzení: Dvojnásobně přeplňovaný osmiválec AMG o objemu 5,5 litru je jedním z nejsilnějších sériově vyráběných dvojnásobně přeplňovaných osmiválců na světě. Převodovka s extrémně krátkými časy řazení umožňuje velmi sportovní i úsporný styl řízení. A systém pohonu všech kol zajišťuje dále vylepšenou dynamiku řízení a bezpečnost. To doplňuje sportovní odpružení AMG vycházející z AIRMATIC.

Technické údaje v kostce:

 • Dvojitě přeplňovaný osmiválec AMG o objemu 5,5 litru s výkonem 430 kW a točivým momentem až 900 Nm.
 • Vysoce výkonný kompozitní brzdový systém s brzdovými kotouči o rozměrech 390 x 36 milimetrů vpředu a kotouči o rozměrech 360 x 26 milimetrů vzadu.
 • Sedmistupňová sportovní převodovka AMG SPEEDSHIFT DCT s programem kontrolovaně účinné jízdy a funkcí ECO start/stop.
 • Pohon všech kol 4MATIC AMG
 • Sportovní výfukový systém AMG s ovládáním zvuku a se dvěma dvojitými chromovanými koncovkami výfuků
 • Sportovní odpružení AMG, jehož základem je AIRMATIC
 • Sportovní řízení AMG s proměnlivou charakteristikou


(S 63 AMG 4MATIC: Kombinovaná spotřeba paliva: 10,3 l/100 km; Kombinované emise CO2: 242 g/km)[1]


[1] Údaje uvedené pro spotřebu paliva a emise CO2 byly získány v souladu s předepsaným měřicím postupem (nařízení [ES] 715/2007 ve stávajícím platném znění). Tyto údaje se netýkají konkrétního vozidla a nejsou součástí produktové nabídky. Jsou uvedeny výlučně pro účely srovnání různých modelů vozidel.

 
 

Soubory ke stažení

Ceník S kupé

Katalog třída S kupé

 
 

Objednání zkušební jízdy - Kupé třídy S »

Položky označené * jsou povinné.

 
 
Mercedes

S. & W. Automobily s.r.o.
Daimlerova 202
362 11 Jenišov, Karlovy Vary
N 50° 13.41012', E 12° 48.18162'
Tel.: +420 353 447 811
Fax: +420 353 447 823

S. & W. Automobily s.r.o.
Přístavní 823/35
400 07 Ústí nad Labem
N 50° 39.73708', E 14° 3.65222'
Tel.: +420 475 669 111
Fax: +420 475 669 139